Ångerblankett

(Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

På:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tel: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Jag/vi (*) återkallar härmed avtalet som ingåtts av mig/oss (*)

för köp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*):

Beställde den (*) / mottogs den (*) __________________________________________

Namn på konsument(er) _______________________________

Konsumentens adress _______________________________

________________________________________________

Datum Underskrift av konsument(er) (endast om detta meddelas på papper)

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt

Uppsägningsformulär som PDF-nedladdning

Ångerrätt som PDF-nedladdning

Ångerrätt


Acceptera

Vi använder cookies för att kunna erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse.

Om du fortsätter att använda den här sidan kommer vi att anta att du är nöjd med den. Här kan du få reda på allt om dataskydd