Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Για λόγους ευχάριστης αναγνωσιμότητας, ονομάζεται ο πάροχος

https://likeskaufen.eu/el/
Μπερντ Λίντερ
Afrastr. 34
86660 Tapfheim
Γερμανία


εφεξής ″ πάροχος ″

1. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραδόσεις από τον πάροχο στους καταναλωτές (§ 13 BGB).

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπό που δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα.

2. Συμβασιούχος εταίρος

Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με:

https://likeskaufen.eu/el/
Μπερντ Λίντερ
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

3. Προσφορά και σύναψη σύμβασης

3.1 Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά πρόσκληση για παραγγελία.Τα λάθη παραμένουν επιφυλακτικά.

3.2 Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αγορά» στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας, υποβάλλετε μια δεσμευτική παραγγελία για τα αγαθά στο καλάθι αγορών. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται όταν αποδεχόμαστε την παραγγελία σας στέλνοντας επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω email αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας σας.

Η παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται με τα παρακάτω βήματα:
1) Επιλογή των επιθυμητών άρθρων
2) Επιβεβαιώστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι αγορών".
3) Έλεγχος των πληροφοριών στο καλάθι αγορών
4) Επιβεβαίωση του κουμπιού;
5) Εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά από εγγραφή και εισαγωγή των στοιχείων σύνδεσης (διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης) ή απευθείας παραγγελία.
6) Άλλος έλεγχος ή διόρθωση των αντίστοιχων καταχωρισμένων στοιχείων.

7) Δεσμευτική αποστολή της παραγγελίας μέσω του κουμπιού «αγορά»

4. Κείμενο σύμβασης

Το κείμενο της σύμβασης είναι αποθηκευμένο στο εσωτερικό μας σύστημα. Μπορείτε να δείτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Τα στοιχεία της παραγγελίας και οι όροι και προϋποθέσεις θα σας σταλούν μέσω email. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο κείμενο της σύμβασης μέσω Διαδικτύου για λόγους ασφαλείας.

Όταν λαμβάνεται η παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Ο καταναλωτής υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά συμβολαίου ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία παραγγελίας που παρέχεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.


5. Έντυπο δικαιώματος υπαναχώρησης & υπαναχώρησης


Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή

Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 13 του γερμανικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο ούτε να αποδοθούν στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα, υπάρχει θεσμοθετημένο δικαίωμα απόσυρση, για την οποία ο Bernd Linder έδωσε οδηγίες ως εξής:

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος ονόματι από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτήσατε τα τελευταία αγαθά ή σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών και συμβάσεων για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν να παραδοθούν σε φυσικό φορέα δεδομένων, δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας στείλετε μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικά, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σχετικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματός σας ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.


Συνέπειες της απόσυρσης

Εάν αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας έχουμε δώσει όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε ), να εξοφληθεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη για αυτήν την εξόφληση. Μπορούμε να αρνηθούμε την εξόφληση έως ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στον χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Εάν έχετε ζητήσει να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, πρέπει να μας πληρώσετε ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί μέχρι τη στιγμή που μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης σχετικά με την παρούσα σύμβαση Σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.

Ειδικές Οδηγίες

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις για την παράδοση ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει επίσης εάν ο επιχειρηματίας έχει παράσχει πλήρως την υπηρεσία και έχει ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας μόνο αφού ο καταναλωτής δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του και ταυτόχρονα επιβεβαιώσει τις γνώσεις του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εάν η σύμβαση εκπληρωθεί πλήρως από τον επιχειρηματία.

Έντυπο υπαναχώρησης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)


Επί:

Μπερντ Λίντερ

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Τηλ: 03212-2510212

Email: info@likeskaufen.eu

Με το παρόν ανάκληση(n) Εγώ, εμείς(*) από εμένα / εμάς(*) συναφθείσα σύμβαση

σχετικά με την αγορά των παρακάτω προϊόντων(*) / την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας(*):


Παραγγέλθηκε στις (*) / παραλήφθηκε στις (*) _________________________________


Όνομα καταναλωτή (των) _________________________________


Διεύθυνση καταναλωτή (των) __________________________________________________________________________________

Ημερομηνία Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο εάν αυτό έχει γνωστοποιηθεί σε χαρτί)


(*Διαγράμμιση ανεφάρμοστη


6. Τιμές, έξοδα αποστολής, ημερομηνία λήξης

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ 19%

Ο καταναλωτής αναλαμβάνει να πληρώσει προκαταβολικά. Αυτό γίνεται μέσω PayPal, τραπεζικής μεταφοράς ή άμεσης μεταφοράς.

Ο καταναλωτής αναλαμβάνει να πληρώσει το τίμημα αγοράς αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Η αποστολή είναι δωρεάν για όλα τα εμπορεύματα


7. Παράδοση

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην ταχύτητα παράδοσης των θαυμαστών και σε οποιαδήποτε επιπλέον παράδοση είναι υψηλότερη από την αξία παραγγελίας που παραγγέλθηκε.

8. Πληρωμή

8.1 Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με PayPal, τραπεζική μεταφορά ή άμεση μεταφορά.

8.2 Εάν επιλέξετε τη διεκπεραίωση πληρωμής μέσω PayPal, (PayPal (Ευρώπη) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), οι όροι χρήσης του PayPal ισχύουν για τη χρήση που διατίθεται στο μενού στοιχείο "Όροι και Προϋποθέσεις" κάτω από www.paypal.de.

8.3 Εάν επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής μέσω μεταφοράς, θα σας δώσουμε τα τραπεζικά μας στοιχεία στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και θα παραδώσουμε τα αγαθά μετά την παραλαβή της πληρωμής.

8.4 Δικαιούστε συμψηφισμό μόνο εάν οι ανταγωγές σας έχουν θεμελιωθεί νομικά από δικαστήριο ή είναι αδιαμφισβήτητες ή έχουν αναγνωριστεί από εμάς εγγράφως.

8.5 Μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα διατήρησης μόνο εάν οι αξιώσεις προκύπτουν από την ίδια συμβατική σχέση.

9. Αντιμετώπιση παραπόνων πελατών

9.1 Παράπονα κάθε είδους μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση της επιχείρησής μας τηλεφωνικά, γραπτά, μέσω email ή ταχυδρομικώς:

Μπερντ Λίντερ
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

Email: info@likeskaufen.eu
Τηλέφωνο: 03212-2510212

9.2 Θα το επεξεργαστούμε στην εταιρεία μας αμέσως και θα υιοθετήσουμε το παράπονο το αργότερο εντός μίας εβδομάδας.

10. Διατήρηση κυριότητας

Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του παρόχου έως ότου εξοφληθούν πλήρως

11. Σχέση με τους παρόχους κοινωνικών δικτύων

Ο πάροχος LikesKaufen.eu δεν έχει καμία σύνδεση με τους παρόχους και τις επωνυμίες. Δεν είμαστε άμεσος ή έμμεσος συνεργάτης των παρόχων ή των επωνυμιών. Οι καθορισμένες μάρκες και λογότυπα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Παρέχεται μόνο μια διαφημιστική υπηρεσία που σχετίζεται με τις μάρκες και τους παρόχους που αναφέρονται.

12. Ιδιοκτησία της διαφημιζόμενης σελίδας

Η σελίδα με τη μεσολάβηση του αγοραστή, η οποία μας αποστέλλεται για την αίτηση, πρέπει να ανήκει στον ίδιο τον αγοραστή ή/και μπορεί να του εκχωρηθεί χωρίς καμία αμφιβολία. Οποιοσδήποτε προμηθεύει παράνομα σε ιστότοπους τρίτων τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος LikesKaufen.eu πρέπει να επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τον πάροχο LikesKaufen.eu ως αποτέλεσμα του συμβάντος. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις, ο αγοραστής συμφωνεί ότι είναι κάτοχος της σελίδας που θέλει να διαφημίσει.

13. Προστασία δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους.

14. Ευθύνη

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ή αποζημίωση εξόδων λόγω συμβατικών ή νομικών αξιώσεων, ο πωλητής ευθύνεται μόνο εάν είναι ένοχος για δόλο, βαριά αμέλεια ή τραυματισμό ζωής, σώματος ή υγείας. Η ευθύνη χωρίς υπαιτιότητα βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων παραμένει ανεπηρέαστη. Η ευθύνη για την υπαίτια παράβαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων παραμένει επίσης ανεπηρέαστη. Από την άποψη αυτή, ωστόσο, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλέψιμη, συμβατική ζημία, εκτός από τις περιπτώσεις των προτάσεων 1 και 2. Η αλλαγή του βάρους απόδειξης σε βάρος του αγοραστή δεν συνδέεται με τους παραπάνω κανονισμούς.

15. Τόπος δικαιοδοσίας, μερική ακυρότητα

Στις επιχειρηματικές συναλλαγές με επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το Germersheim συμφωνείται ως τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση, ενώ ο πωλητής δικαιούται επίσης να ασκήσει αγωγή στην έδρα του αγοραστή.

Εάν οι επιμέρους διατάξεις της σύμβασης παράδοσης ή αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι αναποτελεσματικοί, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

Αποδέχομαι

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτόν. Εδώ μπορείτε να μάθετε τα πάντα για την προστασία δεδομένων