Generelle vilkår og betingelser for brug

Af hensyn til flydende læsbarhed er udbyderen navngivet

https://likeskaufen.eu/da/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim
Tyskland


i det følgende benævnt ″ udbyder ″

1. Omfang

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra udbyderen til forbrugere (§ 13 BGB).

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet.

2. Kontraktpartner

Købekontrakten er indgået med:

https://likeskaufen.eu/da/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

3. Tilbud og kontraktindgåelse

3.1 Præsentationen af produkterne i onlineshoppen er ikke et juridisk bindende tilbud, men en opfordring til at bestille. Der tages forbehold for fejl.

3.2 Ved at klikke på knappen "Køb" i sidste trin af bestillingsprocessen, afgiver du en bindende ordre på varerne i indkøbskurven. Købekontrakten er indgået, når vi accepterer din ordre ved at sende en ordrebekræftelse på e-mail umiddelbart efter modtagelse af din ordre.

Bestillingen i vores online shop foregår i følgende trin:
1) Udvælgelse af de ønskede artikler
2) Bekræft ved at klikke på knappen "Tilføj til indkøbskurv".
3) Tjek oplysningerne i indkøbskurven
4) Bekræftelse af knappen?
5) Registrering i onlineshoppen efter registrering og indtastning af login-data (e-mailadresse og adgangskode) eller bestilling direkte.
6) Endnu en kontrol eller rettelse af de respektive indtastede data.

7) Bindende afsendelse af ordren via knappen "køb"

4. Kontrakttekst

Kontraktteksten er gemt i vores interne system. Du kan til enhver tid se de generelle vilkår og betingelser på denne side. Bestillingsoplysningerne og vilkår og betingelser vil blive sendt til dig via e-mail. Efter at have gennemført ordren, kan kontraktteksten ikke længere tilgås via internettet af sikkerhedsmæssige årsager.

Når ordren modtages i vores online shop, gælder følgende regler: Forbrugeren afgiver et bindende aftaletilbud ved at gennemføre ordreprocessen, der er angivet i vores online shop.


5. Fortrydelsesret & fortrydelsesformular


Fortrydelsesret

Forbrugerens fortrydelsesret

Hvis kunden er en forbruger i henhold til § 13 i den tyske civillovbog, dvs. en fysisk person, der indgår en retshandel med formål, der i overvejende grad hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, er der en lovbestemt ret til at tilbagetrækning, hvorom Bernd Linder instruerede følgende:

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig navngivet tredjepart, som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse, eller i tilfælde af en servicekontrakt og kontrakter om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk databærer, fjorten dage fra datoen for indgåelse af kontrakten. For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede modelfortrydelsesformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udnyttelse af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Konsekvenser af tilbagetrækningen

Hvis du fortryder denne kontrakt, vil vi have givet dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af at vælge en anden type levering end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har ), skal tilbagebetales straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig; Du vil i intet tilfælde blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, alt efter hvad der er først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerede os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varen, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

Hvis du har anmodet om, at ydelserne skal begynde i fortrydelsesperioden, skal du betale os et rimeligt beløb, som svarer til den del af ydelserne, der allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om udøvelsen af retten af annullering med hensyn til denne kontrakt Sammenlignet med det samlede omfang af de ydelser, der leveres i kontrakten.

specielle instruktioner

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter om levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er fjernet efter levering.

I tilfælde af en kontrakt om levering af ydelser bortfalder fortrydelsesretten også, hvis iværksætteren har leveret ydelsen fuldt ud og først er begyndt at udføre ydelsen, efter at forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke og samtidig bekræftet sin viden at han mister sin fortrydelsesret, hvis kontrakten opfyldes fuldt ud af iværksætteren.

Fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til os.)


På:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tlf.: 03212-2510212

E-mail: info@likeskaufen.eu

Hermed tilbagekalde(n) Jeg vi(*) fra mig/os(*) indgået kontrakt

om køb af følgende varer(*) / levering af følgende service(*):


Bestilt på (*) / modtaget kl (*) _______________________________


Navn på forbruger(e) __________________________________________


Forbrugerens(e) adresse _______________________________________________________________________________

Dato Underskrift af forbruger(e) (kun hvis dette meddeles på papir)


(*Overstreges uanvendeligt


6. Priser, forsendelsesomkostninger, forfaldsdato

Alle priser er inklusiv lovpligtig moms på 19%

Forbrugeren forpligter sig til at betale forud. Dette gøres via PayPal, bankoverførsel eller øjeblikkelig overførsel.

Forbrugeren forpligter sig til at betale købesummen umiddelbart efter aftalens indgåelse.

Fragt er gratis for alle varer


7. Levering

Vi har ingen indflydelse på ventilatorernes leveringshastighed og eventuel ekstra levering, der er højere end den bestilte ordreværdi.

8. Betaling

8.1 Betaling kan foretages enten via PayPal, bankoverførsel eller øjeblikkelig overførsel.

8.2 Hvis du vælger betalingsbehandling via PayPal, (PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), gælder brugsbetingelserne for PayPal for brugen, tilgængelig under menuen punkt "Vilkår og betingelser" under www.paypal.de.

8.3 Hvis du vælger betalingsmetoden for overførsel, giver vi dig vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen og leverer varerne efter modtagelse af betaling.

8.4 Du er kun berettiget til modregning, hvis dine modkrav er blevet lovligt fastslået af en domstol eller er ubestridte eller er blevet anerkendt af os skriftligt.

8.5 Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis kravene følger af samme kontraktforhold.

9. Håndtering af kundeklager

9.1 Klager af enhver art kan indgives til vores forretningsadresse telefonisk, skriftligt, via e-mail eller pr.

Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

E-mail: info@likeskaufen.eu
Telefon: 03212-2510212

9.2 Vi behandler dette i vores virksomhed med det samme og vedtager klagen senest en uge.

10. Ejendomsforbehold

Varerne forbliver udbyderens ejendom, indtil de er betalt fuldt ud

11. Relation til udbyderne af sociale netværk

Udbyderen LikesKaufen.eu har ingen forbindelse til udbyderne og mærkerne. Vi er ikke en direkte eller indirekte partner for udbyderne eller mærkerne. Udpegede mærker og logoer tilhører deres respektive ejere.
Der ydes kun en reklametjeneste, der relaterer sig til de nævnte mærker og udbydere.

12. Ejerskab af den annoncerede side

Den af køber formidlede side, som sendes til os til ansøgningen, skal tilhøre køberen selv og/eller kan tildeles denne utvetydigt. Enhver, der ulovligt forsyner tredjepartssider med de tjenester, der tilbydes af udbyderen LikesKaufen.eu, skal afholde alle omkostninger, som udbyderen LikesKaufen.eu pådrager sig som følge af hændelsen. Med vilkårene og betingelserne accepterer køber, at han ejer den side, han ønsker at annoncere for.

13. Databeskyttelse

Alle personlige data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

14. Ansvar

I alle tilfælde, hvor sælger er forpligtet til at betale erstatning eller refusion af udgifter på grund af kontraktlige eller juridiske krav, er sælger kun ansvarlig, hvis han gør sig skyldig i forsæt, grov uagtsomhed eller skade på liv, krop eller helbred. Ansvaret uden skyld i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket. Ansvaret for den skyldige krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser forbliver også upåvirket; Ansvaret er i så henseende dog begrænset til den forudsigelige, kontrakttypiske skade, undtagen i 1. og 2. pkt. Ændring af bevisbyrden til ugunst for køber er ikke forbundet med ovenstående regler.

15. Værneting, delvis ugyldighed

I forretningsforbindelser med forretningsfolk og juridiske enheder under offentlig ret, er Germersheim aftalt som værneting for alle juridiske tvister, der opstår i forbindelse med kontrakten, sælger er også berettiget til at sagsøge på købers hjemsted.

Hvis individuelle bestemmelser i leveringskontrakten eller disse generelle vilkår og betingelser er ineffektive, forbliver de resterende bestemmelser i kraft.

Acceptere

Vi bruger cookies for at kunne tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse.

Hvis du fortsætter med at bruge denne side, antager vi, at du er tilfreds med den. Her kan du finde ud af alt om databeskyttelse