Generelle vilkår og betingelser for bruk

Av hensyn til flytende lesbarhet er leverandøren navngitt

https://likeskaufen.eu/no/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim
Tyskland


heretter referert til som ″ leverandør ″

1. Omfang

Disse generelle vilkårene gjelder for alle leveranser fra leverandøren til forbrukere (§ 13 BGB).

En forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for et formål som verken kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

2. Kontraktspartner

Kjøpekontrakten er inngått med:

https://likeskaufen.eu/no/
Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

3. Tilbud og kontraktsinngåelse

3.1 Presentasjonen av produktene i nettbutikken representerer ikke et juridisk bindende tilbud, men en invitasjon til bestilling, med forbehold om feil.

3.2 Ved å klikke på "Kjøp"-knappen i siste trinn av bestillingsprosessen, legger du inn en bindende bestilling på varene i handlekurven. Kjøpskontrakten inngås når vi aksepterer bestillingen din ved å sende en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter å ha mottatt bestillingen din.

Bestillingen i vår nettbutikk skjer i følgende trinn:
1) Valg av ønskede artikler
2) Bekreft ved å klikke på knappen "Legg til handlekurv".
3) Sjekke informasjonen i handlekurven
4) Bekreftelse av knappen?
5) Registrering i nettbutikken etter registrering og innloggingsdata (e-postadresse og passord) eller bestilling direkte.
6) Nok en kontroll eller korrigering av de respektive innlagte dataene.

7) Bindende utsendelse av bestillingen via knappen "kjøp"

4. Kontraktstekst

Kontraktsteksten er lagret i vårt interne system. Du kan se de generelle vilkårene og betingelsene når som helst på denne siden. Bestillingsdetaljene og vilkårene vil bli sendt til deg på e-post. Etter å ha fullført bestillingen, kan ikke lenger kontraktsteksten nås via Internett av sikkerhetsgrunner.

Når bestillingen mottas i vår nettbutikk, gjelder følgende regler: Forbrukeren gir et bindende avtaletilbud ved å fullføre bestillingsprosessen som er gitt i vår nettbutikk.


5. Angrerett & angrerettskjema


Angrerett

Angrerett for forbrukeren

Hvis kunden er en forbruker i henhold til § 13 i den tyske sivillovboken, dvs. en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller deres uavhengige yrkesaktivitet, er det en lovfestet rett til å tilbaketrekning, som Bernd Linder instruerte om:

Angrerett

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse, eller når det gjelder en tjenestekontrakt og kontrakter for levering av digitalt innhold som ikke leveres på en fysisk databærer, fjorten dager fra datoen for inngåelse av kontrakten. For å utøve angreretten din, må du sende oss en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte angreskjema for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om å benytte angreretten før angrefristen er utløpt.


Konsekvenser av uttaket

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har ), som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet med gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer tidligere. Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra datoen da du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du må kun betale for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å kontrollere varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i angrefristen, må du betale oss et rimelig beløp, som tilsvarer den delen av tjenestene som allerede er levert frem til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av retten av kansellering med hensyn til denne kontrakten Sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene gitt i kontrakten.

spesielle instruksjoner

Angreretten gjelder ikke for kontrakter om levering av lyd- eller bildeopptak eller dataprogramvare i forseglet pakke dersom forseglingen er fjernet etter levering.

Ved en kontrakt om levering av tjenester bortfaller også angreretten dersom gründeren har levert tjenesten i sin helhet og først har begynt å utføre tjenesten etter at forbrukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke og samtidig bekreftet sin kunnskap at han mister angreretten dersom kontrakten oppfylles fullt ut av entreprenøren.

Uttaksskjema

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)


På:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tlf: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Herved oppheve(n) Jeg vi(*) fra meg/oss(*) inngått kontrakt

om kjøp av følgende varer(*) / levering av følgende tjeneste(*):


Bestilt på (*) / mottatt kl (*) __________________________________________


Navn på forbruker(e) __________________________________________


Adresse til forbrukeren(e) __________________________________________________________________________________________

Dato Signatur fra forbrukeren(e) (kun hvis dette er varslet på papir)


(*Stryk ut uaktuelt


6. Priser, fraktkostnader, forfallsdato

Alle priser inkluderer lovpålagt merverdiavgift på 19 %

Forbrukeren forplikter seg til å betale på forhånd. Dette gjøres via PayPal, bankoverføring eller øyeblikkelig overføring.

Forbrukeren forplikter seg til å betale kjøpesummen umiddelbart etter avtaleinngåelsen.

Frakt er gratis for alle varer


7. Levering

Vi har ingen innflytelse på leveringshastigheten til viftene og eventuell tilleggslevering som er høyere enn ordreverdien.

8. Betaling

8.1 Betaling kan gjøres enten via PayPal, bankoverføring eller øyeblikkelig overføring.

8.2 Hvis du velger betalingsbehandling via PayPal, (PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg), gjelder vilkårene for bruk av PayPal for bruken, tilgjengelig under menyen punkt "Vilkår" under www.paypal.de.

8.3 Hvis du velger betalingsmetode for overføring, vil vi gi deg våre bankopplysninger i ordrebekreftelsen og levere varene etter mottak av betaling.

8.4 Du har kun rett til å motregne dersom dine motkrav er lovlig etablert av en domstol eller er ubestridte eller har blitt anerkjent av oss skriftlig.

8.5 Du kan kun utøve tilbakeholdsrett dersom kravene følger av samme kontraktsforhold.

9. Håndtering av kundeklager

9.1 Klager av alle slag kan sendes til vår forretningsadresse via telefon, skriftlig, via e-post eller per post:

Bernd Linder
Afrastr. 34
86660 Tapfheim

E-post: info@likeskaufen.eu
Telefon: 03212-2510212

9.2 Vi vil behandle dette i vårt selskap umiddelbart og vedta klagen innen en uke senest.

10. Eiendomsforbehold

Varene forblir leverandørens eiendom inntil de er betalt i sin helhet

11. Forhold til leverandørene av sosiale nettverk

Tilbyderen LikesKaufen.eu har ingen tilknytning til leverandørene og merkene. Vi er ikke en direkte eller indirekte partner av leverandørene eller merkene. Utpekte merker og logoer tilhører deres respektive eiere.
Det tilbys kun en reklametjeneste som er relatert til de nevnte merkene og leverandørene.

12. Eierskap til den annonserte siden

Siden formidlet av kjøperen, som sendes til oss for søknaden, må tilhøre kjøperen selv og/eller kan tildeles denne uten tvil. Alle som ulovlig forsyner tredjepartssider med tjenestene som tilbys av leverandøren LikesKaufen.eu må bære alle kostnader som påløper leverandøren LikesKaufen.eu som følge av hendelsen. Med vilkårene godtar kjøperen at han eier siden han ønsker å annonsere.

13. Databeskyttelse

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli gitt videre til tredjeparter.

14. Ansvar

I alle tilfeller hvor selger er forpliktet til å betale erstatning eller utgiftsrefusjon på grunn av kontraktsmessige eller rettslige krav, er selger kun ansvarlig dersom han gjør seg skyldig i forsett, grov uaktsomhet eller skade på liv, kropp eller helse. Det feilfrie ansvaret i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket. Ansvaret for skyldig brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser forblir også upåvirket; I så henseende er imidlertid ansvaret begrenset til den påregnelige, kontraktstypiske skaden, unntatt i setningene 1 og 2. Endring av bevisbyrden til ugunst for kjøper er ikke knyttet til ovennevnte regelverk.

15. Jurisdiksjonssted, delvis ugyldighet

Ved forretningsforbindelser med forretningsfolk og juridiske personer under offentlig rett, er Germersheim avtalt som verneting for alle rettstvister som følger av kontrakten, selger har også rett til å saksøke ved kjøpers hovedkontor.

Hvis individuelle bestemmelser i leveringskontrakten eller disse generelle vilkårene og betingelsene er ineffektive, forblir de resterende bestemmelsene i kraft.

Aksepterer

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne tilby deg en best mulig brukeropplevelse.

Hvis du fortsetter å bruke denne siden, vil vi anta at du er fornøyd med den. Her kan du finne ut alt om databeskyttelse