Έντυπο δικαιώματος υπαναχώρησης και υπαναχώρησης


Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή

Εάν ο πελάτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 13 του γερμανικού Αστικού Κώδικα, δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο ούτε να αποδοθούν στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα, υπάρχει θεσμοθετημένο δικαίωμα απόσυρση, για την οποία ο Bernd Linder έδωσε οδηγίες ως εξής:

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος ονόματι από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτήσατε τα τελευταία αγαθά ή σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών και συμβάσεων για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν να παραδοθούν σε φυσικό φορέα δεδομένων, δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε τον Bernd Linder, Afrastr. 34, 86660 Tapfheim , email info@likeskaufen.eu, αριθμός τηλεφώνου: 03212-2510212 , μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή email) της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, ενημερώστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.


Συνέπειες της απόσυρσης

Εάν αποχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας έχουμε δώσει όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε ), να εξοφληθεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά κάτι άλλο μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη για αυτήν την εξόφληση. Μπορούμε να αρνηθούμε την εξόφληση έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στον χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Εάν έχετε ζητήσει να ξεκινήσουν οι υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου ακύρωσης, πρέπει να μας πληρώσετε ένα εύλογο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που έχουν ήδη παρασχεθεί μέχρι τη στιγμή που μας ενημερώσατε για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης σχετικά με την παρούσα σύμβαση Σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση.

Ειδικές Οδηγίες

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις για την παράδοση ηχογραφήσεων ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

Σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει επίσης εάν ο επιχειρηματίας έχει παράσχει πλήρως την υπηρεσία και έχει ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας μόνο αφού ο καταναλωτής δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του και ταυτόχρονα επιβεβαιώσει τις γνώσεις του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εάν η σύμβαση εκπληρωθεί πλήρως από τον επιχειρηματία.

Έντυπο υπαναχώρησης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω σε εμάς.)


Επί:

Μπερντ Λίντερ

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Τηλ: 03212-2510212

Email: info@likeskaufen.eu

Με το παρόν δίνω ειδοποίηση (ες) Εγώ / Εμείς (*) αποχωρούμε από το (*) συμβόλαιό μου που έχει συναφθεί

για την αγορά των παρακάτω αγαθών (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*) :


Παραγγέλθηκε στις (*) / παραλήφθηκε στις (*) _________________________________


Όνομα καταναλωτή (των) _________________________________


Διεύθυνση καταναλωτή (των) __________________________________________________________________________________

Ημερομηνία Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο εάν αυτό έχει γνωστοποιηθεί σε χαρτί)


(* Η διαγραφή δεν ισχύει


Αποδέχομαι

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτόν. Εδώ μπορείτε να μάθετε τα πάντα για την προστασία δεδομένων