Angrerett & angrerettskjema


Angrerett

Angrerett for forbrukeren

Hvis kunden er en forbruker i henhold til § 13 i den tyske sivillovboken, dvs. en fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet, er det en lovfestet rett til å tilbaketrekning, som Bernd Linder instruerte om:

Angrerett

Angrerett

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse, eller når det gjelder en tjenestekontrakt og kontrakter for levering av digitalt innhold som ikke leveres på en fysisk databærer, fjorten dager fra datoen for inngåelse av kontrakten. For å benytte angreretten din må du informere oss Bernd Linder, Afrastr. 34, 86660 Tapfheim , e-post info@likeskaufen.eu, telefonnummer: 03212-2510212 , ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post, faks eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten , informer. Du kan bruke vedlagte angreskjema for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om å benytte angreretten før angrefristen er utløpt.


Konsekvenser av uttaket

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har ), som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra den dagen vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; Du vil ikke i noe tilfelle bli belastet med gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling inntil vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som inntreffer tidligere. Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra datoen du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender varene før fristen på fjorten dager er utløpt. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du må kun betale for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes håndtering av varen som ikke er nødvendig for å kontrollere varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i angrefristen, må du betale oss et rimelig beløp, som tilsvarer den delen av tjenestene som allerede er levert frem til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av retten av kansellering med hensyn til denne kontrakten Sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene gitt i kontrakten.

spesielle instruksjoner

Angreretten gjelder ikke for kontrakter om levering av lyd- eller bildeopptak eller dataprogramvare i forseglet pakke dersom forseglingen er fjernet etter levering.

Ved en kontrakt om levering av tjenester bortfaller også angreretten dersom gründeren har levert tjenesten i sin helhet og først har begynt å utføre tjenesten etter at forbrukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke og samtidig bekreftet sin kunnskap at han mister angreretten dersom kontrakten oppfylles fullt ut av entreprenøren.

Uttaksskjema

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)


På:

Bernd Linder

Afrastr. 34

86660 Tapfheim

Tlf: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Gir herved melding (er) Jeg/Vi (*) trekker meg fra min/vår (*) kontrakt som er inngått

for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*) :


Bestilt den (*) / mottatt den (*) __________________________________________


Navn på forbruker(e) __________________________________________


Adresse til forbrukeren(e) __________________________________________________________________________________________

Dato Signatur fra forbrukeren(e) (kun hvis dette er varslet på papir)


(* Stryk ut uaktuelt


Aksepterer

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne tilby deg en best mulig brukeropplevelse.

Hvis du fortsetter å bruke denne siden, vil vi anta at du er fornøyd med den. Her kan du finne ut alt om databeskyttelse