Ansvarsfraskrivelse:Ansvar for indhold

Indholdet på vores sider er lavet med stor omhu. Vi påtager os dog intet ansvar for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med almindelig lov i henhold til § 7, paragraf 1 i den tyske telemedielov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor vi bliver opmærksomme på en specifik lovovertrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på sådanne juridiske overtrædelser, fjerner vi dette indhold med det samme.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette tredjepartsindhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev tjekket for mulige lovovertrædelser på det tidspunkt, hvor de blev linket. Der blev ikke fundet noget ulovligt indhold på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog urimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse af loven. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi fjerne sådanne links med det samme.

Ophavsret

Indholdet og værkerne på disse sider, der er oprettet af webstedets operatør, er underlagt tysk lov om ophavsret. Duplikering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for ophavsretslovens grænser kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne hjemmeside er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, overholdes tredjeparts ophavsrettigheder. Især er tredjeparters indhold markeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig om at give os besked herom. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi fjerne sådant indhold med det samme.

Data beskyttelse

Tak for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for forvaltningen af LikesKaufen.eu. Det er generelt muligt at bruge hjemmesiden LikesKaufen.eu uden at give nogen personlige data. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det dog være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er lovgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af personoplysninger, for eksempel navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en berørt person, sker altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for LikesKaufen. eu. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som dataansvarlig har LikesKaufen.eu implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest mulige fuldstændige beskyttelse af personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund kan enhver berørt person frit overføre personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra LikesKaufen.eu er baseret på de termer, som den europæiske lovgiver brugte for direktiver og forordninger, da den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) blev vedtaget. Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare den anvendte terminologi på forhånd.

Vi bruger følgende udtryk i denne databeskyttelseserklæring:

 • a) personlige data

  Persondata er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"). En fysisk person anses for identificerbar, der direkte eller indirekte, især ved tildeling til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller et eller flere særlige træk, der udtrykker det fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identiteter for denne fysiske person kan identificeres.

 • b) registreret

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) forarbejdning

  Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp fra automatiserede procedurer eller en sådan serie af processer i forbindelse med personoplysninger såsom indsamling, registrering, organisering, bestilling, opbevaring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, videregivelse gennem transmission, distribution eller enhver anden form for levering, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d) Begrænsning af behandling

  Begrænsning af behandling er mærkning af opbevarede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 • e) Profilering

  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende arbejdsindsats, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser , pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af denne fysiske person.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en måde, hvorved personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer at personoplysningerne ikke kan overdrages til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller

  Den behandlingsansvarlige eller den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formål og midler til behandling af personoplysninger. Hvis formålene og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans udnævnelse fastsættes i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning.

 • h) Processorer

  Databehandler er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller anden instans, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger som led i en specifik undersøgelse i henhold til EU-retten eller medlemslandenes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

 • j) tredjepart

  En tredjemand er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den pågældende person, den ansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den ansvarlige eller databehandlerens direkte ansvar. .

 • k) Samtykke

  Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig hensigtserklæring afgivet af den pågældende i den konkrete sag i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvormed den pågældende person angiver, at vedkommende giver sit samtykke til behandlingen af sine personoplysninger.

2. Navn og adresse på den behandlingsansvarlige

Den ansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU's medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttelseskarakter, er:

Kan lide Kaufen.eu

Maxstrasse 2

76879 Ottersheim

Tyskland

Tlf.: 03212-2510212

E-mail: info@likeskaufen.eu

Hjemmeside: https://likeskaufen.eu/da/

3. Cookies

Hjemmesiden LikesKaufen.eu bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Adskillige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en streng af tegn, hvorigennem websteder og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvori cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den pågældende persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En specifik internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Gennem brug af cookies kan LikesKaufen.eu give brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationen og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres i brugerens interesse. Som allerede nævnt gør cookies os i stand til at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det nemmere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Eksempelvis behøver brugeren af en hjemmeside, der bruger cookies, ikke at indtaste deres adgangsdata igen, hver gang de besøger hjemmesiden, fordi dette gøres af hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien af en indkøbskurv i onlineshoppen. Onlineshoppen bruger en cookie til at huske de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre, at vores hjemmeside sætter cookies ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke alle funktioner på vores hjemmeside, der er fuldt brugbare.

4. Indsamling af generelle data og informationer

Hjemmesiden LikesKaufen.eu indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang hjemmesiden tilgås af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der er tilgået via et adgangssystem på vores hjemmeside kan kontrolleres, (5) datoen og tidspunktet for adgangen til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet og (8) andre lignende data og informationer, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og informationer drager LikesKaufen.eu ingen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside og annoncering for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien af vores hjemmeside og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer bliver derfor statistisk og yderligere evalueret af LikesKaufen.eu med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata, der behandles af os. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, som en registreret giver.

5. Tilmelding på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der overføres til den behandlingsansvarlige, fremgår af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den behandlingsansvarlige og til egne formål. Den behandlingsansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere behandlere, for eksempel en pakketjenesteudbyder, som også udelukkende anvender personoplysningerne til internt brug, der kan henføres til den behandlingsansvarlige.

Ved tilmelding på den behandlingsansvarliges hjemmeside, den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt den pågældende person, gemmes også dato og tidspunkt for registrering. Disse data opbevares på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt at muliggøre efterforskning af strafbare forhold. I denne henseende er opbevaringen af disse data nødvendig for at beskytte den person, der er ansvarlig for behandlingen. Disse data videregives generelt ikke til tredjemand, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller de bruges til strafferetlig forfølgning.

Registreringen af den registrerede med frivillig udlevering af personoplysninger gør den dataansvarlige i stand til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid frit ændre de personoplysninger, der er afgivet under registreringen, eller at få dem fuldstændigt slettet fra den behandlingsansvarliges database.

Den behandlingsansvarlige vil til enhver tid efter anmodning give oplysninger til hver berørt person om, hvilke personoplysninger der opbevares om den pågældende. Endvidere retter eller sletter den behandlingsansvarlige personoplysninger efter anmodning eller rådgivning fra den pågældende, forudsat at der ikke er lovpligtige opbevaringskrav. Hele medarbejderne hos den behandlingsansvarlige er tilgængelige for den registrerede som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

6. Tilmelding til vores nyhedsbrev

På hjemmesiden LikesKaufen.eu får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Den hertil anvendte inputmaske viser, hvilke personoplysninger der videregives til den behandlingsansvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet.

LikesKaufen.eu informerer sine kunder og samarbejdspartnere med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om firmatilbud. Vores virksomheds nyhedsbrev kan generelt kun modtages af den pågældende, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mailadresse, og (2) den pågældende tilmelder sig at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil der blive sendt en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse, som den pågældende person har indtastet for første gang til udsendelse af nyhedsbrevet ved hjælp af den dobbelte opt-in-procedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mailadressen, som den pågældende person, har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) på det computersystem, som den pågældende person brugte på registreringstidspunktet, samt dato og tidspunkt for tilmelding. Indsamlingen af disse data er nødvendig for på et senere tidspunkt at kunne spore (mulig) misbrug af en registreredes e-mailadresse og fungerer derfor som en juridisk sikring for den behandlingsansvarlige.

De personlige data, der indsamles ved tilmelding til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Tilmeldte af nyhedsbrevet vil endvidere kunne få besked pr. e-mail, hvis dette er nødvendigt af hensyn til driften af nyhedsbrevstjenesten eller en relevant tilmelding, da dette kan være tilfældet ved ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller ændringer i de tekniske forhold. . De personlige data, der indsamles som en del af nyhedsbrevstjenesten, videregives ikke til tredjemand. Den registrerede kan til enhver tid opsige abonnementet på vores nyhedsbrev. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev med det formål at trække samtykket tilbage. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevsforsendelsen direkte på den behandlingsansvarliges hjemmeside eller på anden måde informere den behandlingsansvarlige herom.

7. Nyhedsbrevsporing

LikesKaufen.eu-nyhedsbrevene indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette gør det muligt at udføre en statistisk evaluering af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan LikesKaufen.eu genkende, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen, der blev kaldt frem af den registrerede.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via de sporingspixel, der er indeholdt i nyhedsbrevene, opbevares og evalueres af den behandlingsansvarlige for at optimere udsendelsen af nyhedsbrevet og for bedre at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den pågældendes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Berørte personer er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den relevante separate samtykkeerklæring afgivet via den dobbelte opt-in-procedure. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den behandlingsansvarlige. LikesKaufen.eu fortolker automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

Grundet lovbestemmelser indeholder hjemmesiden LikesKaufen.eu information, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed og direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den behandlingsansvarlige via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede sender automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den person, der er ansvarlig for behandlingen, opbevares med henblik på behandling eller kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

9. Kommentarfunktion i bloggen på hjemmesiden

LikesKaufen.eu giver brugerne mulighed for at efterlade individuelle kommentarer til individuelle blogindlæg på en blog, der er placeret på controllerens hjemmeside. En blog er en portal, normalt offentligt tilgængelig, på en hjemmeside, hvor en eller flere personer, kaldet bloggere eller webbloggere, kan poste artikler eller skrive tanker ned i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjeparter.

Hvis en berørt person efterlader en kommentar på bloggen, der er offentliggjort på denne hjemmeside, gemmes og offentliggøres, foruden kommentarerne fra den pågældende, oplysninger om tidspunktet for indtastningen af kommentaren og det brugernavn (pseudonym), der er valgt af den pågældende. Derudover logges den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) for den pågældende person. IP-adressen gemmes af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den pågældende krænker tredjemands rettigheder ved at indsende en kommentar eller poster ulovligt indhold. Opbevaringen af disse personoplysninger er derfor i den behandlingsansvarliges egen interesse, således at denne kan frikende sig selv i tilfælde af overtrædelse af loven. Disse indsamlede personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre en sådan overførsel er påkrævet ved lov eller tjener den person, der er ansvarlig for behandlingen, juridisk forsvar.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opnå opbevaringsformålet, eller hvis dette er specificeret af de europæiske direktiver og forordninger eller en anden lovgiver i love eller regler, som person, der er ansvarlig for behandlingen, er omfattet af, blev givet.

Hvis formålet med opbevaring ikke længere er gældende, eller hvis en opbevaringsperiode foreskrevet af de europæiske direktiver og forordninger eller en anden ansvarlig lovgiver udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

11. Den registreredes rettigheder
 • a) Ret til bekræftelse

  Enhver berørt person har ret, givet af den europæiske direktiv- og reguleringsgiver, til at anmode den person, der er ansvarlig for behandlingen, om bekræftelse af, om personoplysninger om vedkommende behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • b) Ret til information

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at modtage gratis information om de personoplysninger, der er gemt om ham, og en kopi af disse oplysninger fra den person, der er ansvarlig for behandlingen til enhver tid. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålene med behandlingen
  • de kategorier af personoplysninger, der behandles
  • De modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet videregivet eller stadig videregives, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
  • hvis muligt, den planlagte varighed, som personoplysningerne vil blive opbevaret i, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for at bestemme denne varighed
  • eksistensen af en ret til rettelse eller sletning af personoplysningerne om dig eller til begrænsning af behandlingen af den ansvarlige eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede

  Endvidere har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at modtage information om passende garantier i forbindelse med videregivelsen.

  Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til information, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til de europæiske direktiver og forordninger at anmode om øjeblikkelig rettelse af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Den registrerede har endvidere ret til, under hensyntagen til formålene med behandlingen, at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger - herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • d) Ret til sletning (retten til at blive glemt)

  Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret tildelt af det europæiske direktiv og reguleringsgiver til at kræve, at den ansvarlige sletter de personoplysninger, der vedrører dem, straks, forudsat at en af følgende grunde gør sig gældende, og i det omfang behandlingen ikke er nødvendig :

  • Personoplysningerne er indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller artikel 9, stk.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk.
  • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
  • Sletningen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundets tjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk.1 GDPR.

  Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en berørt person ønsker at få slettet personoplysninger på LikesKaufen.eu, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige. LikesKaufen.eu-medarbejderen sørger for, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af LikesKaufen.eu, og vores virksomhed som ansvarlig person er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til artikel 17, stk. 1 GDPR, træffer LikesKaufen.eu passende foranstaltninger under hensyntagen til de tilgængelige teknologi og implementeringsomkostninger, også af teknisk karakter, for at informere andre databehandlere, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller kopier eller gentagelser af disse andre databehandlere. anmodede personoplysninger i det omfang, behandlingen ikke er nødvendig. LikesKaufen.eu-medarbejderen sørger for det nødvendige i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandlingen

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret, givet af den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger, til at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der sætter den ansvarlige i stand til at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, den pågældende nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses.
  • Den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til brug for behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav.
  • Den pågældende person har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk.

  Hvis en af ovenstående betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der opbevares på LikesKaufen.eu, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige. LikesKaufen.eu-medarbejderen sørger for, at behandlingen begrænses.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger til at modtage de personoplysninger, der vedrører dem, som den pågældende person har givet til en ansvarlig person, på en struktureret, fælles og maskinlæsbar måde. format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig uden hindring fra den ansvarlige, til hvem personoplysningerne er givet, forudsat at behandlingen er baseret på samtykket i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a DS-GVO eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. i offentlighedens interesse eller sker i offentlig myndighedsudøvelse, som er henlagt til den ansvarlige.

  Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i overensstemmelse med artikel 20, stk. ikke påvirke andre personers rettigheder og friheder.

  For at hævde retten til dataportabilitet kan den pågældende til enhver tid kontakte en medarbejder hos LikesKaufen.eu.

 • g) Ret til at gøre indsigelse

  Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret, givet af den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dem, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f DS- GVO finder sted, at gøre indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  LikesKaufen.eu behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af en indsigelse, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare retskrav.

  Hvis LikesKaufen.eu behandler personoplysninger for at drive direct mail, har den pågældende person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direct mail. Hvis den registrerede gør indsigelse mod LikesKaufen.eu-behandling til direkte markedsføringsformål, vil LikesKaufen.eu ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret til, af årsager, der opstår fra deres særlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger om dem, som udføres af LikesKaufen.eu til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89 Stk. 1 DS -GVO tage en indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse.

  For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende person kontakte enhver medarbejder hos LikesKaufen.eu eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede kan også frit, i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.

 • h) Automatiserede afgørelser i enkeltsager herunder profilering

  Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har ret, som den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger har givet til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - som har retsvirkninger for dem eller tilsvarende væsentligt påvirker dem, forudsat at at beslutningen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige, eller (2) er tilladt på grundlag af EU- eller medlemsstatslovgivning, som den ansvarlige er underlagt, og disse lovbestemmelser træffer passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne samt den registreredes legitime interesser eller (3) er foretaget med den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige, eller (2) den er truffet med den registreredes udtrykkelige samtykke, vil LikesKaufen.eu træffe passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og frihederne samt at beskytte den registreredes legitime interesser, herunder i det mindste retten til at få indgreb fra en person fra den ansvarliges side, til at give udtryk for deres eget synspunkt og til at anfægte afgørelsen .

  Hvis den pågældende ønsker at gøre rettigheder gældende med hensyn til automatiserede beslutninger, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

 • i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

  Enhver person, der er berørt af behandling af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde deres samtykke til behandling af personoplysninger af den europæiske lovgiver af direktiver og forordninger.

  Hvis den pågældende ønsker at gøre sin ret til at trække samtykke tilbage, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den behandlingsansvarlige.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af affilinet

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter af affilinet-virksomheden på denne hjemmeside. Affilinet er et tysk affiliate netværk, der tilbyder affiliate marketing.

Affiliate marketing er en internetunderstøttet distributionsform, der gør det muligt for kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte købmænd eller annoncører, at sende annoncer, som normalt betales for via klik eller salgskommissioner, på tredjeparts hjemmesider, dvs. med salg partnere, der også er associerede selskaber eller udgivere, skal vises. Forretningen stiller et reklamemedie til rådighed via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller anden passende måde til internetannoncering, som derefter integreres af en affiliate på sin egen hjemmeside eller via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail -Marketing, annonceret.

Affilinet drives af affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.

Affilinet placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Affilinets sporingscookie gemmer ingen personlige data. Kun identifikationsnummeret på den affiliate, det vil sige den partner, der formidler den potentielle kunde, samt ordrenummeret på den besøgende på en hjemmeside og det klikkede annoncemateriale gemmes. Formålet med at opbevare disse data er at behandle kommissionsbetalinger mellem en forretning og affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Affilinet i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Affilinet, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Affilinets aktuelle databeskyttelsesforskrifter kan findes på https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et online-fællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Facebook giver blandt andet brugere af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og netværke via venneanmodninger.

Driftsselskabet for Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland.

Hver gang en af de enkelte sider på denne hjemmeside kaldes op, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Facebook-komponent (Facebook plug-in), vil internetbrowseren på personens informationsteknologiske system den pågældende Facebook-komponent aktiveres automatisk af den respektive Facebook-komponent, der bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent downloades fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook-plugins kan findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget ind på Facebook samtidig, genkender Facebook, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den pågældende besøger ved hvert besøg af den pågældende på vores hjemmeside og i hele varigheden af det respektive ophold på vores internet side. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles den respektive Facebook-konto for den pågældende person af Facebook. Hvis den pågældende aktiverer en af Facebook-knapperne integreret på vores hjemmeside, for eksempel "Synes godt om"-knappen, eller hvis den pågældende kommenterer, tildeler Facebook denne information til den pågældendes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse persondata.

Facebook modtager altid information via Facebook-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, såfremt den pågældende er logget ind på Facebook samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før de ringer til vores hjemmeside.

Dataretningslinjen udgivet af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personlige data. Den forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den pågældende persons privatliv. Derudover findes der forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke datatransmission til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke datatransmission til Facebook.

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af funktioner i Amazons partnerprogram

Som deltager i Amazons partnerprogram har controlleren integreret Amazon-komponenter på denne hjemmeside. Amazon-komponenterne blev designet af Amazon med det formål at give kunderne reklamer på forskellige websteder i Amazon-gruppen, især på Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr , Amazon.it og Amazon.es. Til mægler BuyVIP.com mod betaling af en kommission. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan generere annonceindtægter ved at bruge Amazon-komponenterne.

Driftsselskabet for disse Amazon-komponenter er Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå der er integreret en Amazon-komponent, bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk bedt om at respektive Amazon-komponent til at overføre data til For at overføre formålene med online annoncering og fakturering af provisioner til Amazon. Som en del af denne tekniske proces får Amazon viden om personlige data, som Amazon bruger til at spore oprindelsen af ordrer modtaget af Amazon og efterfølgende for at muliggøre provisionsregnskab. Amazon kan blandt andet forstå, at den pågældende har klikket på et partnerlink på vores hjemmeside.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Amazon i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Amazon, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Amazon kan findes på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den behandlingsansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og evaluering af data om adfærd hos besøgende på internetsider. En webanalysetjeneste indsamler blandt andet data på den hjemmeside, hvorfra en berørt person kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider på hjemmesiden der blev tilgået eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. En webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den behandlingsansvarlige bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen på den pågældende persons internetforbindelse af Google, hvis vores internetsider tilgås fra et medlemsland af Den Europæiske Union eller fra en anden underskriver af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og oplysninger, blandt andet til at evaluere brugen af vores hjemmeside, til at udarbejde onlinerapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien er Google i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google Analytics-komponent, udløses internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent At overføre data til Google med henblik på onlineanalyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til persondata, såsom IP-adressen på den pågældende person, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af de besøgende og klik og efterfølgende til at muliggøre provisionsregnskab.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside af den pågældende person. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personlige data, inklusive IP-adressen på internetforbindelsen, der bruges af den pågældende person, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data, der er indsamlet gennem den tekniske proces, til tredjeparter.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamlingen af de data, der genereres af Google Analytics vedrørende brugen af denne hjemmeside samt Googles behandling af disse data og for at forhindre dette. For at gøre dette skal den pågældende downloade og installere en browser-add-on under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-add-on informerer Google Analytics via JavaScript om, at ingen data eller information om besøg på websteder må overføres til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelsen betragtes som en indsigelse af Google. Hvis den pågældende persons informationsteknologisystem slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den pågældende geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den pågældende eller en anden person, der kan henføres til dennes indflydelsessfære, er der mulighed for at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen.

Yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics er forklaret mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google+ knappen som en komponent på denne hjemmeside. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et online-fællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Google+ giver brugere af det sociale netværk blandt andet mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og netværke via venneanmodninger.

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der tilgås en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Google+-knap, bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk bedt om af de respektive Google+-knap for at vise den tilsvarende Google+ Download-knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces får Google viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Mere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige på https://developers.google.com//.

Hvis den pågældende person er logget ind på Google+ samtidigt, genkender Google, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den pågældende besøger ved hvert besøg på vores hjemmeside af den pågældende person og i hele varigheden af det respektive ophold på vores internet side. Disse oplysninger indsamles af Google+ knappen og tildeles af Google til den pågældende persons respektive Google+ konto.

Hvis den pågældende person aktiverer en af Google+ knapperne integreret på vores hjemmeside og dermed kommer med en Google+ 1 anbefaling, tildeler Google disse oplysninger til den pågældende persons personlige Google+ brugerkonto og gemmer disse personlige data. Google gemmer den pågældende persons Google +1-anbefaling og gør den offentlig tilgængelig i overensstemmelse med de betingelser, som den pågældende person accepterer i denne henseende. En Google +1-anbefaling foretaget af den pågældende person på denne hjemmeside vil efterfølgende blive brugt sammen med andre personlige data, såsom navnet på den Google +1-konto, der bruges af den pågældende person, og billedet, der er gemt på det i andre Google-tjenester, For fx opbevares og behandles søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den pågældendes Google-konto eller andre steder, for eksempel på hjemmesider eller i forbindelse med annoncer. Ydermere er Google i stand til at forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data gemt af Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+-knappen modtager Google altid information om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, såfremt vedkommende er logget ind på Google+ samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Google+ knappen eller ej.

Hvis den pågældende person ikke ønsker, at personlige data skal overføres til Google, kan de forhindre en sådan overførsel ved at logge ud af deres Google+ konto, før de ringer til vores hjemmeside.

Yderligere information og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Yderligere information fra Google om Google +1-knappen kan findes på https://developers.google.com/ / web / buttons-policy.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

Controlleren har integrerede komponenter af Instagram-tjenesten på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer sig som en audiovisuel platform og gør det muligt for brugere at dele fotos og videoer og også at formidle sådanne data i andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang der tilgås en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Instagram-komponent (Insta-knap), bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk erstattet af den respektive Instagram-komponent bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende komponent downloades fra Instagram. Som en del af denne tekniske proces modtager Instagram information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget ind på Instagram samtidig, genkender Instagram, hvilken specifik underside den pågældende besøger, ved hvert besøg af den pågældende på vores hjemmeside og i hele varigheden af det respektive ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Instagram-komponenten og tildeles den respektive Instagram-konto for den pågældende person af Instagram. Hvis den pågældende person klikker på en af Instagram-knapperne integreret på vores hjemmeside, tildeles de overførte data og oplysninger til den pågældende persons personlige Instagram-brugerkonto og opbevares og behandles af Instagram.

Instagram modtager altid information via Instagram-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Instagram samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Instagram, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Instagram-konto, før de besøger vores hjemmeside.

Yderligere information og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Instagram kan findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Myspace

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Myspace LLC på denne hjemmeside. Myspace er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Myspace giver brugere af det sociale netværk blandt andet mulighed for at oprette gratis brugerprofiler, der indeholder billeder og videoer, blogs eller grupper.

Myspace drives af Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, Californien 90048, USA.

Hver gang der tilgås en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå der er integreret en Myspace-komponent (Myspace plug-in), vil internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologiske system skiftes automatisk til den respektive Myspace -komponent bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Myspace-komponent downloades fra Myspace. Mere information om Myspace er tilgængelig på https://myspace.com. Som en del af denne tekniske proces modtager Myspace viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende.

Hvis den pågældende er logget ind på Myspace samtidig, genkender Myspace, hver gang den pågældende besøger vores hjemmeside og i hele opholdets varighed på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den pågældende besøger. Disse oplysninger indsamles af Myspace-komponenten og tildeles den respektive Myspace-konto for den berørte person af Myspace. Hvis den pågældende person klikker på en Myspace-knap integreret på vores hjemmeside, tildeler Myspace disse oplysninger til den pågældendes personlige Myspace-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Myspace modtager altid information via Myspace-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, såfremt den pågældende er logget ind på Myspace samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Myspace-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Myspace, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Myspace-konto, før de ringer til vores hjemmeside.

Privatlivspolitikken udgivet af Myspace, som er tilgængelig på https://myspace.com/pages/privacy, giver information om Myspaces indsamling, behandling og brug af personlige data.

19. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Pinterest

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Pinterest Inc. på denne hjemmeside. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et online-fællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Pinterest giver brugere af det sociale netværk blandt andet mulighed for at publicere billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle pinboards (såkaldt pinning), som igen kan deles (såkaldt repinning) eller kommenteres af andre brugere.

Pinterests driftsselskab er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på denne hjemmeside kaldes op, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og hvorpå der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest plug-in), vil internetbrowseren på personens informationsteknologiske system den pågældende bliver automatisk overført til den respektive Pinterest - Komponent bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Pinterest-komponent downloades fra Pinterest. Mere information om Pinterest er tilgængelig på https://pinterest.com/. Som en del af denne tekniske proces får Pinterest viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget på Pinterest samtidigt, genkender Pinterest ved hvert besøg på vores hjemmeside af den pågældende person og i hele varigheden af det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside den pågældende besøger. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles den respektive Pinterest-konto for den pågældende person af Pinterest. Hvis den pågældende person aktiverer en Pinterest-knap integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den pågældende persons personlige Pinterest-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Pinterest modtager altid information via Pinterest-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Pinterest samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Pinterest, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Pinterest-konto, før de ringer til vores hjemmeside.

Privatlivspolitikken udgivet af Pinterest, som er tilgængelig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, giver information om Pinterests indsamling, behandling og brug af personlige data.

20. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

Controlleren har integrerede komponenter fra Twitter på denne hjemmeside. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggingtjeneste, hvor brugere kan publicere og distribuere såkaldte tweets, altså korte beskeder, der er begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, inklusive personer, der ikke er logget på Twitter. Tweetsene vises også til den respektive brugers såkaldte følgere. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Twitter gør det også muligt at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der tilgås en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk aktiveret af den respektive Twitter-komponent bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent downloades fra Twitter. Yderligere information om Twitter-knapperne er tilgængelig på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del af denne tekniske proces modtager Twitter information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at omfordele indholdet på denne hjemmeside, at gøre denne hjemmeside kendt i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis den pågældende er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den pågældende besøger ved hvert besøg på vores hjemmeside af den pågældende person og i hele varigheden af det respektive ophold på vores internet side. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles den respektive Twitter-konto for den pågældende person af Twitter. Hvis den pågældende person klikker på en af Twitter-knapperne integreret på vores hjemmeside, tildeles de data og informationer, der overføres med den, til den pågældende persons personlige Twitter-brugerkonto og opbevares og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Twitter samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Twitter, kan de forhindre transmissionen ved at logge ud af deres Twitter-konto, før de besøger vores hjemmeside.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter kan findes på https://twitter.com/privacy?lang=de.

21. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra YouTube på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at sende videoklip gratis, og andre brugere kan se, bedømme og kommentere dem gratis. YouTube tillader udgivelse af alle typer videoer, hvorfor komplette film- og tv-programmer, men også musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne selv kan tilgås via internetportalen.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang der tilgås en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den behandlingsansvarlige, og hvorpå der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), bliver internetbrowseren på den pågældendes informationsteknologiske system automatisk erstattet af den respektive YouTube-komponent, beder dig om at downloade en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere information om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del af denne tekniske proces får YouTube og Google viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den pågældende person.

Hvis den pågældende er logget ind på YouTube på samme tid, genkender YouTube, hvilken specifik underside på vores hjemmeside den pågældende besøger, ved at kalde en underside frem, der indeholder en YouTube-video. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den pågældende persons respektive YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid information via YouTube-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på YouTube samtidig med adgang til vores hjemmeside; dette sker uanset om den pågældende klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til YouTube og Google, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres YouTube-konto, før de ringer til vores hjemmeside.

Databeskyttelsesbestemmelserne udgivet af YouTube, som er tilgængelige på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personlige data af YouTube og Google.

22. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Awin

Controlleren har integrerede komponenter fra Awin på denne hjemmeside. Awin er et tysk affiliate netværk, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetunderstøttet distributionsform, der gør det muligt for kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte købmænd eller annoncører, at sende annoncer, som normalt betales for via klik eller salgskommissioner, på tredjeparts hjemmesider, dvs. med salg partnere, der også er datterselskaber eller udgivere, skal vises. Forretningen stiller et reklamemedie til rådighed via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller anden passende måde til internetannoncering, som derefter integreres af en affiliate på sin egen hjemmeside eller via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail. skal annonceres.

Awins driftsselskab er Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland.

Awin placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Awins sporingscookie gemmer ingen personlige data. Kun identifikationsnummeret på den affiliate, det vil sige den partner, der formidler den potentielle kunde, samt ordrenummeret på den besøgende på en hjemmeside og det klikkede annoncemateriale gemmes. Formålet med at opbevare disse data er at behandle kommissionsbetalinger mellem en forretning og affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs. Awin.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling i den anvendte internetbrowser ville også forhindre Awin i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, som allerede er indstillet af Awin, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Awins aktuelle databeskyttelsesforskrifter kan findes på http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Belboon

Controlleren har integrerede Belboon-komponenter på denne hjemmeside. Belboon er et tysk affiliate netværk, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetunderstøttet distributionsform, der gør det muligt for kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte købmænd eller annoncører, at sende annoncer, som normalt betales for via klik eller salgskommissioner, på tredjeparts hjemmesider, dvs. med salg partnere, der også er datterselskaber eller udgivere, skal vises. Forretningen stiller et reklamemedie til rådighed via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller anden passende måde til internetannoncering, som derefter integreres af en affiliate på sin egen hjemmeside eller via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail. skal annonceres.

Driftsselskabet for Adcell er belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Belboon placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Belboon-sporingscookien gemmer ingen personlige data. Kun identifikationsnummeret på den affiliate, det vil sige den partner, der formidler den potentielle kunde, samt ordrenummeret på den besøgende på en hjemmeside og det klikkede annoncemateriale gemmes. Formålet med at opbevare disse data er at behandle provisionsbetalinger mellem en købmand og affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs. Belboon.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Belboon i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, som allerede er indstillet af Belboon, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Belboons aktuelle databeskyttelsesbestemmelser kan findes på https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

24. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af TradeTracker

Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra TradeTracker på denne hjemmeside. TradeTracker er et affiliate netværk, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetbaseret distributionsform, der tillader kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte. Forhandlere eller annoncører gør det muligt for annoncering, som for det meste betales via klik eller salgskommissioner, at blive vist på tredjepartswebsteder, det vil sige hos salgspartnere, som også kaldes affiliates eller publishers. Forretningen stiller et reklamemedie til rådighed via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller anden passende måde til internetannoncering, som derefter integreres af en affiliate på sin egen hjemmeside eller via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail -Marketing, annonceret.

TradeTracker drives af TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamborg, Tyskland.

TradeTracker placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. TradeTracker-sporingscookien gemmer ingen personlige data. Kun identifikationsnummeret på den affiliate, det vil sige den partner, der formidler den potentielle kunde, samt ordrenummeret på den besøgende på en hjemmeside og det klikkede annoncemateriale gemmes. Formålet med at opbevare disse data er at behandle kommissionsbetalinger mellem en forretning og affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs. TradeTracker.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre TradeTracker i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af TradeTracker, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

TradeTrackers aktuelle databeskyttelsesforskrifter kan findes på https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

25. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Tradedoubler

Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra Tradedoubler på denne hjemmeside. Tradedoubler er et tysk affiliate netværk, der tilbyder affiliate marketing. Affiliate marketing er en internetunderstøttet distributionsform, der gør det muligt for kommercielle operatører af internetsider, de såkaldte købmænd eller annoncører, at sende annoncer, som normalt betales for via klik eller salgskommissioner, på tredjeparts hjemmesider, dvs. med salg partnere, der også er datterselskaber eller udgivere, skal vises. Forretningen stiller et reklamemedie til rådighed via affiliate-netværket, dvs. et reklamebanner eller anden passende måde til internetannoncering, som derefter integreres af en affiliate på sin egen hjemmeside eller via andre kanaler, såsom søgeordsannoncering eller e-mail -Marketing, annonceret.

Tradedoubler drives af Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 München, Tyskland.

Tradedoubler placerer en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Tradedoubler-sporingscookien gemmer ingen personlige data. Kun identifikationsnummeret på den affiliate, det vil sige den partner, der formidler den potentielle kunde, samt ordrenummeret på den besøgende på en hjemmeside og det klikkede annoncemateriale gemmes. Formålet med at opbevare disse data er at behandle kommissionsbetalinger mellem en forretning og affiliate, som behandles via affiliate-netværket, dvs. Tradedoubler.

Den pågældende kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies på vores hjemmeside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstilling af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Tradedoubler i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologiske system. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet af Tradedoubler, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Tradedoublers aktuelle databeskyttelsesforskrifter kan findes på http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzpolitik/.

26. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser for Klarna som betalingsmetode

Controlleren har integreret Klarna-komponenter på denne hjemmeside. Klarna er en online betalingstjenesteudbyder, der muliggør køb på konto eller fleksible ratebetalinger. Klarna tilbyder også andre tjenester, såsom køberbeskyttelse eller en identitets- og kredittjek.

Klarna drives af Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Hvis den pågældende vælger enten "køb på konto" eller "lejekøb" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores online shop, vil den pågældende persons data automatisk blive overført til Klarna. Ved at vælge en af disse betalingsmuligheder giver den pågældende samtykke til overførsel af personoplysninger, der er nødvendige for at behandle faktura- eller ratekøbet eller for at kontrollere identitet og kreditværdighed.

De personlige data, der overføres til Klarna, er normalt fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato, køn, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og andre data, der er nødvendige for at behandle et faktura- eller ratekøb. Personoplysninger relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købskontrakten. Der kan især være tale om gensidig udveksling af betalingsoplysninger, såsom bankoplysninger, kortnummer, udløbsdato og CVC-kode, antal varer, varenummer, data om varer og tjenesteydelser, priser og afgiftsgebyrer, oplysninger om tidligere købsadfærd eller andre oplysninger om den pågældendes økonomiske situation.

Overførslen af dataene er især beregnet til identitetsverifikation, betalingsadministration og forebyggelse af bedrageri. Den behandlingsansvarlige vil overføre personoplysninger til Klarna især, hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personoplysninger, der udveksles mellem Klarna og den person, der er ansvarlig for behandlingen, overføres af Klarna til kreditbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere din identitet og kreditværdighed.

Klarna videregiver også personoplysningerne til tilknyttede virksomheder (Klarna Group) og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles på vegne.

For at tage stilling til etablering, implementering eller ophævelse af et kontraktforhold indsamler og bruger Klarna data og oplysninger om den pågældende persons tidligere betalingsadfærd samt sandsynlighedsværdier for deres adfærd i fremtiden (såkaldt scoring). Beregningen af scoringen foretages på grundlag af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske procedurer.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til håndtering af personoplysninger fra Klarna. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

Klarnas nuværende databeskyttelsesforskrifter kan findes på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

27. Betalingsmetode: databeskyttelsesbestemmelser for PayPal som betalingsmetode

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra PayPal på denne hjemmeside. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal giver også mulighed for at behandle virtuelle betalinger ved hjælp af kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke findes et klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at igangsætte onlinebetalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal fungerer også som en administrator og tilbyder tjenester til køberbeskyttelse.

PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den pågældende person vælger "PayPal" som betalingsmulighed i vores onlinebutik under bestillingsprocessen, vil den pågældende persons data automatisk blive overført til PayPal. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den pågældende samtykke til overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der overføres til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen. Personoplysninger relateret til den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købskontrakten.

Formålet med at overføre dataene er at behandle betalinger og forhindre svindel. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, vil især overføre personoplysninger til PayPal, hvis der er en legitim interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan overføres af PayPal til kreditbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere din identitet og kreditværdighed.

PayPal kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles på vegne af virksomheden.

Den pågældende har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til håndtering af personoplysninger over for PayPal. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

PayPals aktuelle databeskyttelsesforskrifter kan findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

28. Betalingsmetode: databeskyttelsesbestemmelser for øjeblikkelig overførsel som betalingsmetode

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter af Sofortüberweisung på denne hjemmeside. Sofortüberweisung er en betalingstjeneste, der muliggør kontantfri betaling for produkter og tjenester på internettet. Sofortüberweisung er en teknisk proces, hvorigennem onlineforhandleren straks modtager en betalingsbekræftelse. Dette gør det muligt for en forhandler at levere varer, tjenester eller downloads til kunden umiddelbart efter, at ordren er afgivet.

Sofortüberweisungs driftsselskab er SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Tyskland.

Hvis den pågældende person vælger "Sofortüberweisung" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores online shop, vil den pågældende persons data automatisk blive overført til Sofortüberweisung. Ved at vælge denne betalingsmulighed giver den pågældende samtykke til overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Ved behandling af købet via Sofortüberweisung sender køber PIN og TAN til Sofort GmbH. Sofortüberweisung foretager derefter en overførsel til online-forhandleren efter en teknisk kontrol af kontosaldoen og indhentning af yderligere data for at kontrollere kontodækningen. Onlineforhandleren bliver derefter automatisk informeret om udførelsen af den økonomiske transaktion.

De personoplysninger, der udveksles med Sofortüberweisung, er fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen. Formålet med at overføre dataene er at behandle betalinger og forhindre svindel. Den behandlingsansvarlige vil videregive andre personoplysninger til Sofortüberweisung, selvom der er en legitim interesse i videregivelsen. De personoplysninger, der udveksles mellem Sofortüberweisung og den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan overføres til kreditbureauer af Sofortüberweisung. Formålet med denne transmission er at kontrollere din identitet og kreditværdighed.

Sofortüberweisung kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles på vegne af kunden.

Den pågældende har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger mod Sofortüberweisung. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i Sofortüberweisung kan findes på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

29. Lovgrundlag for behandling

Artikel 6 I litra en GDPR tjener vores virksomhed som det juridiske grundlag for behandlingsoperationer, som vi indhenter samtykke til til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som det for eksempel er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre ydelser eller modydelser, behandlingen er baseret på artikel 6 I litra b GDPR. Det samme gælder sådanne behandlinger, der er nødvendige for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, for eksempel for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6 I litra c GDPR. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende i vores virksomhed blev skadet, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på artikel 6 I litra d GDPR. I sidste ende kan behandlingsoperationer baseres på artikel 6 I litra f GDPR. Behandlingsoperationer, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at sikre en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke sejre. Vi har særligt tilladelse til at udføre sådanne behandlinger, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende var han af den opfattelse, at en legitim interesse kunne antages, hvis den pågældende er kunde hos den ansvarlige (betragtning 47, punktum 2 GDPR).

30. Legitime interesser i behandlingen, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit.f GDPR, er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

31. Varighed, i hvilken personoplysningerne vil blive opbevaret

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter fristens udløb slettes de relevante data rutinemæssigt, forudsat at det ikke længere er nødvendigt for at opfylde eller iværksætte en kontrakt.

32. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser for levering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af kontrakten; Den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering

Vi forklarer dig, at leveringen af personoplysninger til dels er lovpligtig (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige regler (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). For at indgå en kontrakt kan det nogle gange være nødvendigt for en registreret at give os personoplysninger, som vi efterfølgende skal behandle. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende afgivelse af personoplysninger vil betyde, at kontrakten ikke kan indgås med den pågældende person. Inden den pågældende afgiver personoplysninger, skal den pågældende kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder forklarer den pågældende fra sag til sag, om udleveringen af personoplysningerne er lov- eller kontraktpligtige eller er nødvendige for indgåelse af kontrakten, om der er pligt til at udlevere personoplysningerne og hvad konsekvenserne af manglende levering af personoplysningerne ville have.

33. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, der som Ekstern databeskyttelsesansvarlig Swabia er aktiv i samarbejde med Databeskyttelsesadvokater hos advokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater oprettet.

34. Kontakt os

Ved henvendelse til os (f.eks. via kontaktformularen, e-mail, telefon eller via sociale medier), bruges de oplysninger, som brugeren har givet, til at behandle og behandle kontaktanmodningen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 lit. (i forbindelse med kontraktlige / præ-kontraktuelle forhold), art. 6, stk. 1 lit. f. (andre henvendelser) GDPR behandlet bliver gemt.

Vi sletter henvendelserne, hvis de ikke længere er nødvendige. Vi gennemgår kravet hvert andet år; De lovpligtige arkiveringspligter gælder også.

35. Hosting og afsendelse af e-mails

De hostingtjenester, vi bruger, tjener til at levere følgende tjenester: Infrastruktur- og platformstjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester, e-mail-afsendelse, sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester, som vi bruger til at drive dette onlinetilbud.

Vi eller vores hostingudbyder behandler lagerdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, brugsdata, meta- og kommunikationsdata fra kunder, interesserede parter og besøgende til dette onlinetilbud på grundlag af vores legitime interesser i en effektiv og sikker levering af dette online tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f GDPR, sammenholdt med artikel 28 GDPR (indgåelse af en ordrebehandlingskontrakt).

36. Indsamling af adgangsdata og logfiler

Vi, eller vores hostingudbyder, indsamler data om enhver adgang til serveren, hvorpå denne service er placeret (såkaldte serverlogfiler) på grundlag af vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. Adgangsdataene inkluderer navnet på det tilgåede websted, fil, dato og tidspunkt for adgang, mængden af overførte data, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side), IP-adresse og den anmodende udbyder.

Af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at efterforske misbrug eller bedrageri) gemmes logfiloplysninger i maksimalt 7 dage og slettes derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er nødvendig for bevisformål, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er endeligt afklaret.

37. Online tilstedeværelse på sociale medier

Vi opretholder en online tilstedeværelse på sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med de kunder, interesserede parter og brugere, der er aktive der, og for at informere dem om vores tjenester.

Vi vil gerne påpege, at brugerdata kan behandles uden for EU. Dette kan medføre risici for brugeren, fordi det f.eks. kan gøre det sværere at håndhæve brugernes rettigheder. Med hensyn til amerikanske udbydere, der er certificeret under Privacy Shield, vil vi gerne påpege, at de forpligter sig til at overholde EU's databeskyttelsesstandarder.

Desuden behandles brugerdata normalt til markedsundersøgelser og reklameformål. For eksempel kan brugsprofiler oprettes ud fra brugeradfærd og brugerens interesser som følge heraf. Brugsprofilerne kan igen bruges til for eksempel at placere annoncer i og uden for platformene, der formentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål gemmes cookies normalt på brugernes computere, hvori brugsadfærden og brugernes interesser er gemt. Ydermere kan data også gemmes i brugsprofilerne uanset hvilke enheder brugerne bruger (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

Behandlingen af brugernes personlige data er baseret på vores legitime interesser i en effektiv information af brugerne og kommunikation med brugerne i henhold til artikel 6 Abs. 1 lit.f. GDPR. Hvis brugerne bliver bedt om deres samtykke til databehandlingen af de respektive udbydere (dvs. erklære deres samtykke, f.eks. ved at afkrydse et afkrydsningsfelt eller bekræfte en knap), er retsgrundlaget for behandlingen § 6, stk. , art. 7 GDPR.

For en detaljeret beskrivelse af den respektive behandling og muligheden for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til oplysningerne fra de udbydere, der er linket til nedenfor.

Også ved anmodninger om oplysninger og hævdelse af brugerrettigheder gør vi opmærksom på, at disse mest effektivt kan gøres gældende hos udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Har du stadig brug for hjælp, kan du kontakte os.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland) - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/, Fravælg: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

- Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger:https://policies.google.com/privacy, Fravælg: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger/fravalg: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger: https://twitter.com/de/privacy, Fravælg: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger/fravalg: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Politik til beskyttelse af personlige oplysninger https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Fravælg: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland) - Databeskyttelseserklæring/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

38. Integration af tjenester og indhold fra tredjeparter

Vi bruger indhold eller servicetilbud fra tredjepartsudbydere i vores onlinetilbud på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1 lit. Integrere tjenester såsom videoer eller skrifttyper (herefter ensartet benævnt "indhold").

Dette forudsætter altid, at tredjepartsudbyderne af dette indhold opfatter brugernes IP-adresse, da de ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser uden IP-adressen. IP-adressen er derfor påkrævet for at vise dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbyder kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske eller marketingformål. "Pixel-tags" kan bruges til at evaluere information såsom besøgendes trafik på siderne på denne hjemmeside. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og indeholde blandt andet tekniske informationer om browser og styresystem, henvisningswebsteder, besøgstid og anden information om brugen af vores online tilbud, samt være linket til til sådanne oplysninger fra andre kilder.

Youtube

Vi integrerer videoerne fra "YouTube"-platformen leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Data beskyttelse: https://www.google.com/policies/privacy/, Fravælg: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Vi inkorporerer funktionen til at opdage bots, for eksempel ved indtastning af onlineformularer ("ReCaptcha") fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Data beskyttelse: https://www.google.com/policies/privacy/, Fravælg: https://adssettings.google.com/authenticated.

Brug af Facebook sociale plugins

På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analysen, optimeringen og den økonomiske drift af vores onlinetilbud i henhold til art. 6, stk. 1 lit. drevet af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Dette kan for eksempel omfatte indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugerne kan dele indhold fra dette online tilbud med inden for Facebook. Listen og udseendet af Facebooks sociale plugins kan ses her:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for, at den overholder europæisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Når en bruger kalder en funktion af dette online-tilbud frem, der indeholder et sådant plugin, etablerer hans enhed en direkte forbindelse med Facebook-serverne. Indholdet af plug-in'et overføres direkte fra Facebook til brugerens enhed, som integrerer det i online-tilbuddet. Derved kan der oprettes brugerprofiler ud fra de behandlede data. Vi har derfor ingen indflydelse på mængden af data, som Facebook indsamler ved hjælp af dette plug-in og informerer derfor brugerne i henhold til vores vidensniveau.

Ved at integrere plugins modtager Facebook informationen om, at en bruger har ringet op til den tilsvarende side i onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook tildele besøget til sin Facebook-konto. Når brugere interagerer med plugins, for eksempel ved at trykke på Synes godt om-knappen eller lave en kommentar, sendes den relevante information direkte fra din enhed til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er der stadig mulighed for, at Facebook finder frem til hans IP-adresse og gemmer den. Ifølge Facebook gemmes kun en anonymiseret IP-adresse i Tyskland.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og brug af dataene samt de relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte brugernes privatliv kan findes i Facebooks databeskyttelsesoplysninger:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis en bruger er Facebook-medlem og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om ham via dette online-tilbud og knytter det til hans medlemsdata, der er gemt på Facebook, skal han logge ud af Facebook, før han bruger vores online-tilbud og slette sine cookies. Yderligere indstillinger og modsætninger til brugen af data til reklameformål er mulige i Facebook-profilindstillingerne:https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via det amerikanske webstedhttp://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidenhttp://www.youronlinechoices.com/. Indstillingerne er platformsuafhængige, det vil sige, at de anvendes til alle enheder såsom stationære computere eller mobile enheder.

Twitter

Funktioner og indhold af Twitter-tjenesten, der tilbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, kan integreres i vores online-tilbud. Dette kan for eksempel omfatte indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugere kan dele indhold fra dette onlinetilbud med på Twitter.
Hvis brugerne er medlemmer af Twitter-platformen, kan Twitter tildele ovennævnte indhold og funktioner til brugernes profiler der. Twitter er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for, at den overholder europæisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Data beskyttelse: https://twitter.com/de/privacy, Fravælg: https://twitter.com/personalization.

Google+

Funktioner og indhold på Google+ platformen, der tilbydes af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), kan integreres i vores onlinetilbud. Dette kan for eksempel omfatte indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, som brugerne kan dele indhold fra dette onlinetilbud med i Google. Hvis brugerne er medlemmer af Google+ platformen, kan Google tildele ovennævnte indhold og funktioner til brugernes profiler der.

Google er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og tilbyder dermed en garanti for, at den overholder europæisk databeskyttelseslovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). For mere information om Googles brug af data, indstillings- og indsigelsesmuligheder henvises til Googles databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i indstillingerne for visning af annoncer fra Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Oprettet med Datenschutz-Generator.de af RA Dr. Thomas Schwenke


Acceptere

Vi bruger cookies for at kunne tilbyde dig den bedst mulige brugeroplevelse.

Hvis du fortsætter med at bruge denne side, antager vi, at du er tilfreds med den. Her kan du finde ud af alt om databeskyttelse