Ansvarsfraskrivelse:Ansvar for innhold

Innholdet på sidene våre ble laget med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke akseptere noe ansvar for innholdets riktighet, fullstendighet og aktualitet. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generell lov i henhold til paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedieloven (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid bare mulig fra det tidspunktet vi blir oppmerksomme på et spesifikt lovbrudd. Så snart vi blir oppmerksomme på slike juridiske brudd, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne tredjeparts nettsteder hvis innhold vi ikke har noen innflytelse over. Vi kan derfor ikke akseptere noe ansvar for dette tredjepartsinnholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De koblede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på det tidspunktet de ble koblet til. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold på tidspunktet koblingen ble opprettet. Permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid urimelig uten konkrete bevis for brudd på loven. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verkene på disse sidene opprettet av nettstedoperatøren er underlagt tysk lov om opphavsrett. Duplisering, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor grensene for opphavsrettsloven krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av denne nettsiden er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på denne siden ikke er laget av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Hvis du likevel skulle bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg varsle oss om dette. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Data beskyttelse

Takk for din interesse for selskapet vårt. Databeskyttelse er av særlig høy prioritet for administrasjonen av LikesKaufen.eu. Det er generelt mulig å bruke nettstedet LikesKaufen.eu uten å oppgi noen personopplysninger. Dersom en registrert ønsker å benytte seg av vårt selskaps spesialtjenester via vår nettside, kan det imidlertid være nødvendig å behandle personopplysninger. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er rettslig grunnlag for slik behandling, innhenter vi generelt samtykke fra den det gjelder.

Behandling av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en berørt person, utføres alltid i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen og i samsvar med de landsspesifikke databeskyttelsesforskriftene som gjelder for LikesKaufen. eu. Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen ønsker vårt selskap å informere offentligheten om typen, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre blir registrerte informert om sine rettigheter ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen.

Som behandlingsansvarlig har LikesKaufen.eu implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre en mest mulig fullstendig beskyttelse for personopplysninger behandlet via denne nettsiden. Likevel kan internettbaserte dataoverføringer generelt ha sikkerhetshull, slik at absolutt beskyttelse ikke kan garanteres. Av denne grunn står enhver berørt person fritt til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, for eksempel via telefon.

1. Definisjoner

Databeskyttelseserklæringen til LikesKaufen.eu er basert på begrepene som ble brukt av den europeiske lovgiveren for direktiver og forskrifter da General Data Protection Regulation (GDPR) ble vedtatt. Vår databeskyttelseserklæring skal være lett å lese og forstå for publikum så vel som for våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette, vil vi gjerne forklare terminologien som brukes på forhånd.

Vi bruker følgende vilkår i denne databeskyttelseserklæringen:

 • a) personopplysninger

  Personopplysninger er all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (heretter kalt "registrert"). En fysisk person anses som identifiserbar som, direkte eller indirekte, særlig ved tilordning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller ett eller flere særtrekk som uttrykker det fysiske, fysiologiske, genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til denne fysiske personen kan identifiseres.

 • b) den registrerte

  Den registrerte er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av den behandlingsansvarlige.

 • c) behandling

  Behandling er enhver prosess som utføres med eller uten hjelp av automatiserte prosedyrer eller en slik serie av prosesser i forbindelse med personopplysninger som innsamling, registrering, organisering, bestilling, lagring, tilpasning eller endring, lesing, spørring, bruk, avsløring gjennom overføring, spredning eller annen form for levering, sammenligning eller kobling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 • d) Begrensning av behandling

  Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense deres fremtidige behandling.

 • e) Profilering

  Profilering er enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består i å bruke disse personopplysningene til å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt aspekter knyttet til arbeidsytelse, økonomisk situasjon, helse, personlig For å analysere eller forutsi preferanser, interesser , pålitelighet, oppførsel, oppholdssted eller flytting av denne fysiske personen.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en måte der personopplysningene ikke lenger kan tildeles en bestemt registrert person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at denne tilleggsinformasjonen lagres separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak som garanterer at personopplysningene ikke kan tildeles en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • g) Kontroller eller kontroller

  Behandlingsansvarlig eller behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen, myndigheten, institusjonen eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger. Hvis formålene og midlene for denne behandlingen er spesifisert av unionsretten eller medlemslandenes lover, kan den ansvarlige eller de spesifikke kriteriene for hans utnevnelse fastsettes i samsvar med unionsretten eller medlemslandenes lover.

 • h) Prosessorer

  Behandler er en fysisk eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den ansvarlige.

 • i) Mottaker

  Mottaker er en fysisk eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annet organ som personopplysninger utleveres til, uavhengig av om det er en tredjepart eller ikke. Myndigheter som kan motta personopplysninger som en del av en spesifikk etterforskning i henhold til unionsretten eller medlemslandenes lover anses imidlertid ikke som mottakere.

 • j) tredjepart

  Tredjemann er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller organ annet enn vedkommende, den ansvarlige, databehandleren og de personer som er autorisert til å behandle personopplysningene under direkte ansvar av den ansvarlige eller databehandleren. .

 • k) Samtykke

  Samtykke er enhver frivillig, informert og entydig intensjonserklæring gitt av vedkommende for den konkrete saken i form av en erklæring eller annen utvetydig bekreftende handling som vedkommende tilkjennegir at de samtykker til at behandlingen av deres personopplysninger er.

2. Navn og adresse på behandlingsansvarlig

Den ansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen, andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemslandene i Den europeiske union og andre bestemmelser av databeskyttelseskarakter er:

Liker Kaufen.eu

Maxstrasse 2

76879 Ottersheim

Tyskland

Tlf.: 03212-2510212

E-post: info@likeskaufen.eu

Nettsted: https://likeskaufen.eu/no/

3. Informasjonskapsler

LikesKaufen.eu-nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres og lagres på et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En informasjonskapsel-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som nettsider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør det mulig for nettstedene og serverne som besøkes å skille den enkelte nettleseren til den aktuelle personen fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres via den unike informasjonskapsel-IDen.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan LikesKaufen.eu gi brukere av denne nettsiden mer brukervennlige tjenester som ikke ville vært mulig uten innstillingen for informasjonskapsler.

Ved å bruke en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres i brukerens interesser. Som allerede nevnt, gjør informasjonskapsler oss i stand til å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Hensikten med denne anerkjennelsen er å gjøre det enklere for brukere å bruke nettstedet vårt. For eksempel trenger ikke brukeren av et nettsted som bruker informasjonskapsler å legge inn tilgangsdataene sine på nytt hver gang de besøker nettstedet, fordi dette gjøres av nettstedet og informasjonskapselen som er lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i nettbutikken. Nettbutikken bruker en informasjonskapsel for å huske varene som en kunde har lagt i den virtuelle handlekurven.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. Videre kan informasjonskapsler som allerede er satt, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis vedkommende deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan det hende at ikke alle funksjonene på nettstedet vårt er fullt brukbare.

4. Innsamling av generelle data og informasjon

LikesKaufen.eu-nettstedet samler inn en rekke generelle data og informasjon hver gang nettstedet blir åpnet av en registrert person eller et automatisert system. Disse generelle dataene og informasjonen lagres i serverens loggfiler. (1) nettlesertypene og versjonene som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) nettstedet som et tilgangssystem når nettstedet vårt fra (såkalt referrer), (4) undernettstedene som er tilgjengelig via et tilgangssystem på nettstedet vårt kan kontrolleres, (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet, (6) en internettprotokolladresse (IP-adresse), (7) internettleverandøren til tilgangssystemet og (8) andre lignende data og informasjon som tjener til å avverge fare i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

Ved bruk av disse generelle dataene og informasjonen trekker ikke LikesKaufen.eu noen konklusjoner om den berørte personen. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt og reklame for det, (3) sikre langsiktig funksjonalitet til våre informasjonsteknologisystemer og teknologien. av nettstedet vårt og ( 4) for å gi rettshåndhevende myndigheter informasjonen som er nødvendig for rettshåndhevelse i tilfelle et nettangrep. Disse anonymt innsamlede dataene og opplysningene blir derfor statistisk og videre evaluert av LikesKaufen.eu med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten i selskapet vårt for til syvende og sist å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene som behandles av oss. De anonyme dataene i serverloggfilene lagres separat fra alle personopplysninger gitt av en registrert.

5. Registrering på vår nettside

Den registrerte har mulighet til å registrere seg på nettsiden til behandlingsansvarlig ved å oppgi personopplysninger. Hvilke personopplysninger som overføres til den behandlingsansvarlige, viser seg fra den respektive inndatamasken som brukes til registreringen. Personopplysningene registrert av den registrerte samles inn og lagres utelukkende for intern bruk av den behandlingsansvarlige og til egne formål. Behandlingsansvarlig kan sørge for at opplysningene videreformidles til en eller flere behandlere, for eksempel en pakketjenesteleverandør, som også bruker personopplysningene utelukkende til intern bruk som kan henføres til den behandlingsansvarlige.

Ved å registrere seg på nettsiden til den behandlingsansvarlige, IP-adressen som er tildelt av Internett-leverandøren (ISP) til vedkommende, lagres også dato og klokkeslett for registrering. Disse dataene lagres på bakgrunn av at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av våre tjenester og, om nødvendig, muliggjøre etterforskning av straffbare forhold. I denne forbindelse er lagringen av disse dataene nødvendig for å beskytte den behandlingsansvarlige. Disse dataene videreformidles vanligvis ikke til tredjeparter med mindre det er en juridisk forpliktelse til å videreformidle dem eller de brukes til straffeforfølgelse.

Registreringen av den registrerte med frivillig utlevering av personopplysninger gjør den behandlingsansvarlige i stand til å tilby den registrerte innhold eller tjenester som på grunn av sakens natur kun kan tilbys registrerte brukere. Registrerte personer står fritt til å endre personopplysningene oppgitt under registreringen når som helst eller få dem fullstendig slettet fra databasen til den behandlingsansvarlige.

Behandlingsansvarlig vil på forespørsel gi enhver berørt person informasjon om hvilke personopplysninger som er lagret om vedkommende. Videre retter eller sletter den behandlingsansvarlige personopplysninger etter forespørsel eller råd fra den det gjelder, forutsatt at det ikke er lovfestede krav til oppbevaring. Hele de ansatte hos den behandlingsansvarlige er tilgjengelig for den registrerte som kontaktpersoner i denne sammenheng.

6. Abonnement på vårt nyhetsbrev

På nettstedet LikesKaufen.eu gis brukerne muligheten til å abonnere på vårt selskaps nyhetsbrev. Hvilke personopplysninger som overføres til den behandlingsansvarlige når nyhetsbrevet bestilles, fremkommer av inndatamasken som brukes til dette formålet.

LikesKaufen.eu informerer sine kunder og forretningspartnere med jevne mellomrom ved hjelp av et nyhetsbrev om firmatilbud. Vårt firmas nyhetsbrev kan som hovedregel kun mottas av vedkommende dersom (1) vedkommende har en gyldig e-postadresse og (2) vedkommende melder seg på for å motta nyhetsbrevet. Av juridiske årsaker vil en bekreftelses-e-post bli sendt til e-postadressen som ble oppgitt av en berørt person for første gang for utsendelse av nyhetsbrevet ved bruk av dobbel påmeldingsprosedyre. Denne bekreftelses-e-posten brukes til å sjekke om eieren av e-postadressen, som vedkommende, har autorisert mottak av nyhetsbrevet.

Ved påmelding til nyhetsbrevet lagrer vi også IP-adressen tildelt av Internett-leverandøren (ISP) til datasystemet som ble brukt av vedkommende ved registreringen, samt dato og klokkeslett for registrering. Innsamlingen av disse opplysningene er nødvendig for å kunne spore (mulig) misbruk av e-postadressen til en registrert på et senere tidspunkt og fungerer derfor som en juridisk sikring for den behandlingsansvarlige.

Personopplysningene som samles inn ved registrering av nyhetsbrevet vil kun bli brukt til å sende vårt nyhetsbrev. Videre vil abonnenter av nyhetsbrevet kunne informeres på e-post dersom dette er nødvendig for driften av nyhetsbrevtjenesten eller en relevant registrering, da dette kan være tilfelle ved endringer i nyhetsbrevtilbudet eller endringer i de tekniske forholdene. . Personopplysningene som samles inn som en del av nyhetsbrevtjenesten vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Den registrerte kan når som helst si opp abonnementet på vårt nyhetsbrev. Samtykket til lagring av personopplysninger som den registrerte har gitt oss for utsendelse av nyhetsbrevet kan tilbakekalles når som helst. Det er en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev for å trekke tilbake samtykket. Videre er det mulighet for å melde seg ut av nyhetsbrevutsendelsen direkte på nettsiden til den behandlingsansvarlige eller å informere behandlingsansvarlig om dette på annen måte.

7. Nyhetsbrevsporing

LikesKaufen.eu-nyhetsbrevene inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk som er innebygd i e-poster som sendes i HTML-format for å muliggjøre loggfilopptak og loggfilanalyse. Dette gjør det mulig å gjennomføre en statistisk evaluering av suksessen eller fiaskoen til online markedsføringskampanjer. Basert på den innebygde sporingspikselen kan LikesKaufen.eu gjenkjenne om og når en e-post ble åpnet av en registrert person og hvilke lenker i e-posten som ble kalt opp av den registrerte.

Slike personopplysninger som samles inn via sporingspikslene i nyhetsbrevene lagres og evalueres av den behandlingsansvarlige for å optimere utsendelsen av nyhetsbrevet og for å bedre tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev til vedkommendes interesser. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter. Berørte personer har rett til når som helst å tilbakekalle den relevante separate samtykkeerklæringen gitt via den doble opt-in-prosedyren. Etter en tilbakekalling vil disse personopplysningene bli slettet av den behandlingsansvarlige. LikesKaufen.eu tolker automatisk en tilbaketrekking fra mottak av nyhetsbrevet som en tilbakekalling.

8. Kontaktmuligheter via nettsiden

På grunn av lovbestemmelser inneholder nettstedet LikesKaufen.eu informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt til vårt selskap og direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse for såkalt elektronisk post (e-postadresse). Hvis en registrert person kontakter den behandlingsansvarlige via e-post eller et kontaktskjema, vil personopplysningene som overføres av den registrerte automatisk lagres. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert til den behandlingsansvarlige, lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Disse personopplysningene videreformidles ikke til tredjeparter.

9. Kommentarfunksjon i bloggen på nettsiden

LikesKaufen.eu tilbyr brukere muligheten til å legge igjen individuelle kommentarer på individuelle blogginnlegg på en blogg som ligger på kontrollerens nettsted. En blogg er en portal, vanligvis offentlig tilgjengelig, på en nettside, der en eller flere personer, kalt bloggere eller nettbloggere, kan legge ut artikler eller skrive ned tanker i såkalte blogginnlegg. Blogginnleggene kan vanligvis kommenteres av tredjeparter.

Dersom en berørt person legger igjen en kommentar på bloggen som er publisert på denne nettsiden, lagres og publiseres informasjon om tidspunktet kommentaren ble lagt inn og brukernavnet (pseudonym) valgt av vedkommende, i tillegg til kommentarene fra vedkommende. I tillegg logges også IP-adressen som er tildelt av Internett-leverandøren (ISP) til vedkommende person. IP-adressen lagres av sikkerhetsmessige årsaker og i tilfelle vedkommende krenker tredjeparts rettigheter ved å sende inn en kommentar eller legge ut ulovlig innhold. Oppbevaring av disse personopplysningene er derfor i den behandlingsansvarliges egen interesse, slik at han kan frita seg ved brudd på loven. Disse innsamlede personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjeparter med mindre en slik overføring er påkrevd ved lov eller tjener det juridiske forsvaret til den som er ansvarlig for behandlingen.

10. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Behandlingsansvarlig behandler og lagrer personopplysninger om den registrerte kun i den tidsperioden som er nødvendig for å oppnå lagringsformålet eller dersom dette er spesifisert av europeiske direktiver og forskrifter eller annen lovgiver i lover eller forskrifter, som person ansvarlig for behandlingen er underlagt, ble gitt.

Dersom formålet med lagring ikke lenger gjelder eller dersom en lagringsperiode foreskrevet av de europeiske direktivene og forskriftene eller annen ansvarlig lovgiver utløper, vil personopplysningene rutinemessig bli blokkert eller slettet i henhold til lovens bestemmelser.

11. Rettigheter til den registrerte
 • a) Rett til bekreftelse

  Enhver berørt person har rett gitt av det europeiske direktivet og forskriftsgiveren til å be om bekreftelse fra den behandlingsansvarlige om hvorvidt personopplysninger om vedkommende blir behandlet. Dersom en berørt person ønsker å benytte denne retten til bekreftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

 • b) Rett til informasjon

  Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger har rett gitt av det europeiske direktivet og reguleringsgiveren til å motta gratis informasjon om personopplysningene som er lagret om ham og en kopi av denne informasjonen fra den som er ansvarlig for behandlingen til enhver tid. Videre gir de europeiske direktivene og forskriftene den registrerte tilgang til følgende informasjon:

  • formålene med behandlingen
  • kategoriene av personopplysninger som behandles
  • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er utlevert til eller fortsatt blir utlevert til, særlig til mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner
  • hvis mulig, den planlagte varigheten som personopplysningene skal lagres for eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å bestemme denne varigheten
  • eksistensen av en rett til retting eller sletting av personopplysningene om deg eller til begrensning av behandling av den ansvarlige eller rett til å protestere mot denne behandlingen
  • rett til å klage til en tilsynsmyndighet
  • hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte: All tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene
  • eksistensen av automatisert beslutningstaking inkludert profilering i samsvar med artikkel 22 (1) og (4) GDPR og - i det minste i disse tilfellene - meningsfull informasjon om logikken som er involvert og omfanget og tiltenkte virkninger av slik behandling for den registrerte.

  Videre har den registrerte rett til informasjon om personopplysninger er overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Dersom dette er tilfelle, har den registrerte også rett til å motta informasjon om passende garantier i forbindelse med overføringen.

  Dersom en berørt person ønsker å benytte denne informasjonsretten, kan vedkommende til enhver tid kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

 • c) Rett til retting

  Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger har rett gitt av de europeiske direktivene og forskriftene til å be om umiddelbar retting av uriktige personopplysninger om dem. Videre har den registrerte rett til, under hensyntagen til formålene med behandlingen, å be om utfylling av ufullstendige personopplysninger – blant annet ved hjelp av en tilleggserklæring.

  Dersom en registrert ønsker å benytte denne retten til retting, kan vedkommende til enhver tid kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

 • d) Rett til sletting (rett til å bli glemt)

  Enhver person som berøres av behandling av personopplysninger har rett gitt av den europeiske lovgiver av direktiver og forskrifter til å kreve at den ansvarlige sletter personopplysningene om vedkommende umiddelbart, forutsatt at en av følgende grunner gjelder og i den grad behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personopplysningene ble samlet inn eller på annen måte behandlet for formål som de ikke lenger er nødvendige for.
  • Den registrerte tilbakekaller samtykket sitt, som behandlingen var basert på i henhold til artikkel 6 (1) (a) GDPR eller artikkel 9 (2) (a) GDPR, og det er ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
  • Den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR, og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i GDPR.
  • Personopplysningene ble behandlet ulovlig.
  • Sletting av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller loven i medlemslandene som den ansvarlige er underlagt.
  • Personopplysningene ble samlet inn i forhold til informasjonssamfunnstjenestene som tilbys i samsvar med artikkel 8 paragraf 1 GDPR.

  Dersom en av de ovennevnte årsakene gjelder og en berørt person ønsker å få personopplysninger lagret på LikesKaufen.eu slettet, kan vedkommende til enhver tid kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige. LikesKaufen.eu-ansatte vil sørge for at sletteforespørselen blir fulgt umiddelbart.

  Hvis personopplysningene har blitt offentliggjort av LikesKaufen.eu og vårt selskap, som ansvarlig person, er forpliktet til å slette personopplysningene i henhold til Art. 17 Paragraf 1 GDPR, tar LikesKaufen.eu passende tiltak, tatt i betraktning tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene, også av teknisk art, for å informere andre databehandlere som behandler de publiserte personopplysningene om at den registrerte har bedt om sletting av alle lenker til disse personopplysningene eller kopier eller replikasjoner av disse andre databehandlerne. etterspurte personopplysninger i den grad behandlingen ikke er nødvendig. LikesKaufen.eu-ansatte vil ordne det nødvendige i individuelle tilfeller.

 • e) Rett til begrensning av behandlingen

  Enhver person som er berørt av behandlingen av personopplysninger har rett, gitt av den europeiske lovgiveren av direktiver og forskrifter, til å kreve at behandlingsansvarlig begrenser behandlingen dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Riktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte for en periode som gjør det mulig for den ansvarlige å kontrollere riktigheten av personopplysningene.
  • Behandlingen er ulovlig, vedkommende nekter å slette personopplysningene og ber i stedet om at bruken av personopplysningene begrenses.
  • Den ansvarlige trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, men den registrerte trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.
  • Vedkommende har fremsatt innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21 paragraf 1 GDPR, og det er ennå ikke avgjort om de legitime grunnene til den ansvarlige veier tyngre enn vedkommendes.

  Hvis en av vilkårene ovenfor er oppfylt og en berørt person ønsker å be om begrensning av personopplysninger lagret på LikesKaufen.eu, kan de kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige når som helst. LikesKaufen.eu-ansatte vil sørge for at behandlingen begrenses.

 • f) Rett til dataportabilitet

  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett gitt av den europeiske lovgiver av direktiver og forskrifter til å motta personopplysninger knyttet til dem, som vedkommende har gitt til en ansvarlig person, på en strukturert, felles og maskinlesbar måte. format. Du har også rett til å overføre disse opplysningene til en annen ansvarlig person uten hindring fra den ansvarlige som personopplysningene ble gitt til, forutsatt at behandlingen er basert på samtykket i samsvar med Art 6 Paragraf 1 Letter a GDPR eller Art. 9 Paragraf 2 bokstav a DS-GVO eller på kontrakt i henhold til artikkel 6 paragraf 1 bokstav b DS-GVO og behandlingen utføres ved bruk av automatiserte prosedyrer, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave som er av hensyn til allmennheten eller skjer ved utøvelse av offentlig myndighet, som er tillagt den ansvarlige.

  Videre, når den registrerte utøver sin rett til dataportabilitet i samsvar med artikkel 20 (1) GDPR, har den registrerte rett til å få personopplysningene overført direkte fra en ansvarlig person til en annen, så langt dette er teknisk mulig og dersom dette gjør det. ikke påvirke andre personers rettigheter og friheter.

  For å hevde retten til dataportabilitet, kan vedkommende kontakte en ansatt hos LikesKaufen.eu når som helst.

 • g) Rett til å protestere

  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett gitt av den europeiske lovgiver av direktiver og forskrifter til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger knyttet til dem som er basert på Art 6 Paragraf 1 bokstav e eller f DS- GVO finner sted, å protestere. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

  LikesKaufen.eu behandler ikke lenger personopplysningene i tilfelle innsigelse, med mindre vi kan bevise tvingende legitime grunner for behandlingen som oppveier den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

  Hvis LikesKaufen.eu behandler personopplysninger for å drive direktereklame, har den berørte personen rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger for formålet med slik reklame. Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direktereklame. Hvis den registrerte protesterer mot behandling av LikesKaufen.eu for direkte markedsføringsformål, vil LikesKaufen.eu ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene.

  I tillegg har den registrerte rett til, av grunner som oppstår fra deres spesielle situasjon, å protestere mot behandling av personopplysninger om dem som utføres av LikesKaufen.eu for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med art. 89 Paragraf 1 DS -GVO ta en innsigelse, med mindre slik behandling er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

  For å utøve retten til å protestere, kan vedkommende kontakte enhver ansatt hos LikesKaufen.eu eller en annen ansatt direkte. Den registrerte står også fritt, i forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester, uavhengig av direktiv 2002/58/EF, til å utøve sin rett til innsigelse ved hjelp av automatiserte prosedyrer der tekniske spesifikasjoner brukes.

 • h) Automatiserte vedtak i enkeltsaker inkludert profilering

  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett gitt av den europeiske lovgiveren av direktiver og forskrifter til ikke å være underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling - inkludert profilering - som har rettslig virkning på dem eller på lignende måte påvirker dem i vesentlig grad, forutsatt at at avgjørelsen (1) ikke er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt mellom den registrerte og den ansvarlige, eller (2) er tillatt på grunnlag av unions- eller medlemsstatslovgivningen som den ansvarlige er underlagt, og disse juridiske bestemmelsene iverksetter passende tiltak for å ivareta rettighetene og frihetene så vel som de legitime interessene til den registrerte eller (3) er gjort med uttrykkelig samtykke fra den registrerte.

  Dersom avgjørelsen (1) er nødvendig for å inngå, eller utføre, en kontrakt mellom den registrerte og den ansvarlige, eller (2) den er truffet med den registrertes uttrykkelige samtykke, tar LikesKaufen.eu passende tiltak for å ivareta rettighetene og frihetene samt For å ivareta den registrertes legitime interesser, inkludert i det minste retten til å få inngrep fra en person fra den ansvarliges side, til å uttrykke sitt eget synspunkt og å bestride avgjørelsen.

  Dersom vedkommende ønsker å hevde rettigheter med hensyn til automatiserte avgjørelser, kan vedkommende til enhver tid kontakte en ansatt hos behandlingsansvarlig.

 • i) Rett til å trekke tilbake samtykke i henhold til databeskyttelsesloven

  Enhver person som er berørt av behandling av personopplysninger har rett gitt av den europeiske lovgiver av direktiver og forskrifter til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst.

  Dersom vedkommende ønsker å gjøre gjeldende sin rett til å trekke tilbake samtykke, kan vedkommende til enhver tid kontakte en ansatt hos den behandlingsansvarlige.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av tilknytningsnett

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter av tilknytningsselskapet på denne nettsiden. Affilinet er et tysk affiliatenettverk som tilbyr affiliate markedsføring.

Affiliate marketing er en internettstøttet distribusjonsform som gjør det mulig for kommersielle operatører av internettsider, såkalte merchants eller annonsører, å legge ut reklame, som vanligvis betales for via klikk eller salgsprovisjoner, på tredjeparts nettsteder, dvs. med salg. partnere som også er tilknyttede selskaper eller utgivere skal vises. Selgeren leverer et reklamemedium via affiliatenettverket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede midler for internettannonsering, som deretter integreres av en affiliate på sin egen nettside eller via andre kanaler, som søkeordannonsering eller e-post -Markedsføring, annonsert.

Affilinet drives av affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Tyskland.

Affilinet plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Affilinets sporingsinformasjonskapsel lagrer ingen personopplysninger. Bare identifikasjonsnummeret til affiliaten, det vil si partneren som formidler den potensielle kunden, samt ordrenummeret til den besøkende på et nettsted og det klikkede annonsematerialet lagres. Formålet med å lagre disse dataene er å behandle provisjonsbetalinger mellom en selger og tilknyttede selskap, som behandles via tilknyttede nettverk, dvs. Affilinet.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre Affilinet i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av Affilinet slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Affilinets gjeldende databeskyttelsesforskrifter finner du på https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Facebook

Behandlingsansvarlig har integrert komponenter fra Facebook på denne nettsiden. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er en sosial møteplass som drives på Internett, et nettsamfunn som vanligvis gjør det mulig for brukere å kommunisere med hverandre og samhandle i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gjør det mulig for internettsamfunnet å gi personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Facebook gjør blant annet brukere av det sosiale nettverket i stand til å opprette private profiler, laste opp bilder og nettverk via venneforespørsler.

Driftsselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registrert person bor utenfor USA eller Canada, er den ansvarlige for å behandle personopplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden kalles opp, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor en Facebook-komponent (Facebook-plugin) er integrert, vil nettleseren på personens informasjonsteknologisystem den aktuelle Facebook-komponenten aktiveres automatisk av den respektive Facebook-komponenten som fører til at en representasjon av den tilsvarende Facebook-komponenten lastes ned fra Facebook. En fullstendig oversikt over alle Facebook-plugin-moduler finner du på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denne tekniske prosessen mottar Facebook kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettsiden vår som besøkes av vedkommende.

Hvis vedkommende er logget inn på Facebook samtidig, gjenkjenner Facebook hvilken spesifikk underside av nettsiden den berørte besøker ved hvert besøk på nettsiden av vedkommende og for hele varigheten av det respektive oppholdet på vår nettsted. Denne informasjonen samles inn av Facebook-komponenten og tilordnes den respektive Facebook-kontoen til den berørte personen av Facebook. Hvis vedkommende aktiverer en av Facebook-knappene som er integrert på nettsiden vår, for eksempel «Liker»-knappen, eller hvis vedkommende kommenterer, tildeler Facebook denne informasjonen til vedkommendes personlige Facebook-brukerkonto og lagrer disse personopplysningene.

Facebook mottar alltid informasjon via Facebook-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er innlogget på Facebook samtidig med å gå inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Facebook, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av Facebook-kontoen sin før de ringer opp nettsiden vår.

Dataretningslinjen publisert av Facebook, som er tilgjengelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om Facebooks innsamling, behandling og bruk av personopplysninger. Den forklarer også hvilke innstillingsmuligheter Facebook tilbyr for å beskytte personvernet til den det gjelder. I tillegg finnes forskjellige applikasjoner som gjør det mulig å undertrykke dataoverføring til Facebook. Slike applikasjoner kan brukes av den registrerte for å undertrykke dataoverføring til Facebook.

14. Databeskyttelsesbestemmelser for bruk og bruk av funksjoner i Amazons partnerprogram

Som deltaker i Amazons partnerprogram har kontrolleren integrert Amazon-komponenter på denne nettsiden. Amazon-komponentene ble designet av Amazon med sikte på å gi kunder annonser på forskjellige nettsteder til Amazon-gruppen, spesielt på Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon. fr , Amazon.it og Amazon.es. Til megler BuyVIP.com mot betaling av provisjon. Personen som er ansvarlig for behandlingen kan generere annonseinntekter ved å bruke Amazon-komponentene.

Driftsselskapet for disse Amazon-komponentene er Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden blir kalt opp, som drives av den behandlingsansvarlige og hvor en Amazon-komponent er integrert, blir nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen automatisk spurt av respektive Amazon-komponent for å overføre data til For å overføre formålene med nettbasert annonsering og fakturering av provisjoner til Amazon. Som en del av denne tekniske prosessen får Amazon kunnskap om personopplysninger som brukes av Amazon for å spore opprinnelsen til bestillinger mottatt av Amazon og deretter for å muliggjøre provisjonsregnskap. Amazon kan blant annet forstå at vedkommende klikket på en partnerlenke på nettsiden vår.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre Amazon i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av Amazon, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser til Amazon finner du på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

15. Databeskyttelsesbestemmelser for bruk og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Behandlingsansvarlig har integrert Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunksjon) på denne nettsiden. Google Analytics er en nettanalysetjeneste. Nettanalyse er innsamling, innsamling og evaluering av data om atferden til besøkende på Internett-sider. En nettanalysetjeneste samler blant annet inn data på nettsiden en berørt person kom til en nettside fra (såkalt referrer), hvilke undersider til nettsiden som ble besøkt eller hvor ofte og hvor lenge en underside ble sett. En nettanalyse brukes hovedsakelig for å optimalisere et nettsted og for kostnads-nytteanalyse av internettannonsering.

Driftsselskapet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Behandlingsansvarlig bruker tillegget «_gat._anonymizeIp» for nettanalyse via Google Analytics. Ved hjelp av dette tillegget forkortes og anonymiseres IP-adressen til Internett-tilkoblingen til den berørte personen av Google hvis Internett-sidene våre er tilgjengelig fra et medlemsland i Den europeiske union eller fra en annen signaturavtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere strømmen av besøkende til nettstedet vårt. Google bruker dataene og informasjonen som er innhentet, blant annet til å evaluere bruken av nettstedet vårt, for å sammenstille nettbaserte rapporter for oss som viser aktivitetene på nettstedet vårt, og for å tilby andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen er Google i stand til å analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang det kalles opp en av de enkelte sidene på denne nettsiden, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor det er integrert en Google Analytics-komponent, utløses nettleseren på informasjonsteknologisystemet til vedkommende automatisk av den respektive Google Analytics-komponenten For å overføre data til Google med det formål å analysere på nettet. Som en del av denne tekniske prosessen får Google kjennskap til personopplysninger, slik som IP-adressen til den berørte personen, som Google bruker blant annet for å spore opprinnelsen til de besøkende og klikkene og deretter aktivere provisjonsregnskap.

Informasjonskapselen brukes til å lagre personlig informasjon, slik som tilgangstidspunkt, stedet hvorfra tilgang ble gjort og hvor ofte den berørte personen besøker nettstedet vårt. Hver gang du besøker nettstedet vårt, overføres disse personopplysningene, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen som brukes av den berørte personen, til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan gi disse personopplysningene som er samlet inn gjennom den tekniske prosessen videre til tredjeparter.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre Google i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er satt av Google Analytics, slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer.

Videre har den registrerte muligheten til å protestere mot innsamlingen av dataene generert av Google Analytics knyttet til bruken av denne nettsiden samt behandlingen av disse dataene av Google og for å forhindre dette. For å gjøre dette må vedkommende laste ned og installere et nettlesertillegg fra lenken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette nettlesertillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data eller informasjon om besøk på nettsider kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget anses som en innvending av Google. Dersom informasjonsteknologisystemet til vedkommende blir slettet, formatert eller reinstallert på et senere tidspunkt, må vedkommende installere nettlesertillegget på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget avinstalleres eller deaktiveres av vedkommende eller en annen person som kan tilskrives deres innflytelsessfære, er det mulighet for å reinstallere eller reaktivere nettlesertillegget.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser fra Google finner du på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics er forklart mer detaljert under denne lenken https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Databeskyttelsesbestemmelser for bruk og bruk av Google+

Behandlingsansvarlig har integrert Google+-knappen som en komponent på denne nettsiden. Google+ er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er en sosial møteplass som drives på Internett, et nettsamfunn som vanligvis gjør det mulig for brukere å kommunisere med hverandre og samhandle i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gjør det mulig for internettsamfunnet å gi personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Google+ lar brukere av det sosiale nettverket blant annet opprette private profiler, laste opp bilder og nettverk via venneforespørsler.

Google+ drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden åpnes, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor det er integrert en Google+-knapp, blir nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den aktuelle personen automatisk spurt av de respektive Google+-knapp for å vise den tilsvarende Google+-nedlastingsknappen fra Google. Som en del av denne tekniske prosessen får Google kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende. Mer detaljert informasjon om Google+ er tilgjengelig på https://developers.google.com//.

Hvis den berørte personen er logget på Google+ samtidig, gjenkjenner Google hvilken spesifikk underside av nettstedet den berørte personen besøker ved hvert besøk på nettstedet av vedkommende og for hele varigheten av det respektive oppholdet på vår nettsted. Denne informasjonen samles inn av Google+-knappen og tilordnes av Google til den respektive Google+-kontoen til den berørte personen.

Hvis den berørte personen aktiverer en av Google+-knappene integrert på nettstedet vårt og dermed gir en Google+ 1-anbefaling, tildeler Google denne informasjonen til den personlige Google+-brukerkontoen til vedkommende og lagrer disse personopplysningene. Google lagrer Google +1-anbefalingen til den berørte personen og gjør den offentlig tilgjengelig i samsvar med vilkårene akseptert av den berørte personen i denne forbindelse. En Google +1-anbefaling laget av den berørte personen på denne nettsiden vil senere bli brukt sammen med andre personlige data, for eksempel navnet på Google +1-kontoen som brukes av den berørte personen og bildet som er lagret på den i andre Google-tjenester, For for eksempel blir søkemotorresultatene til Google-søkemotoren, Google-kontoen til vedkommende eller andre steder, for eksempel på nettsider eller i forbindelse med annonser, lagret og behandlet. Videre kan Google koble besøket til denne nettsiden med andre personlige data lagret av Google. Google registrerer også denne personlige informasjonen med det formål å forbedre eller optimalisere de ulike Google-tjenestene.

Via Google+-knappen mottar Google alltid informasjon om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er innlogget på Google+ samtidig med å gå inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Google+-knappen eller ikke.

Hvis den berørte personen ikke ønsker at personopplysninger skal overføres til Google, kan de forhindre slik overføring ved å logge ut av Google+-kontoen sin før du ringer opp nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser til Google finner du på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Ytterligere informasjon fra Google om Google +1-knappen finner du på https://developers.google.com/ / web / buttons-policy.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om applikasjon og bruk av Instagram

Kontrolleren har integrerte komponenter av Instagram-tjenesten på denne nettsiden. Instagram er en tjeneste som kvalifiserer som en audiovisuell plattform og gjør det mulig for brukere å dele bilder og videoer og også å spre slike data i andre sosiale nettverk.

Driftsselskapet for Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden åpnes, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor en Instagram-komponent (Insta-knapp) er integrert, blir nettleseren på den aktuelle personens informasjonsteknologisystem automatisk erstattet av den respektive Instagram-komponenten fører til at en representasjon av den tilsvarende komponenten lastes ned fra Instagram. Som en del av denne tekniske prosessen mottar Instagram informasjon om hvilken spesifikk underside av nettsiden vår som besøkes av vedkommende.

Hvis vedkommende er logget inn på Instagram samtidig, gjenkjenner Instagram hvilken spesifikk underside vedkommende besøker ved hvert besøk på nettsiden av vedkommende og for hele oppholdet på nettsiden vår. Denne informasjonen samles inn av Instagram-komponenten og tilordnes den respektive Instagram-kontoen til den berørte personen. Hvis den berørte personen klikker på en av Instagram-knappene som er integrert på nettstedet vårt, blir dataene og informasjonen som overføres, tilordnet den personlige Instagram-brukerkontoen til vedkommende og lagret og behandlet av Instagram.

Instagram mottar alltid informasjon via Instagram-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er logget inn på Instagram samtidig med å gå inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Instagram-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Instagram, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av sin Instagram-konto før de besøker nettstedet vårt.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser til Instagram finnes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Myspace

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra Myspace LLC på denne nettsiden. Myspace er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er en sosial møteplass som drives på Internett, et nettsamfunn som vanligvis gjør det mulig for brukere å kommunisere med hverandre og samhandle i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gjør det mulig for internettsamfunnet å gi personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Myspace lar brukere av det sosiale nettverket blant annet sette opp gratis brukerprofiler som inneholder bilder og videoer, blogger eller grupper.

Myspace drives av Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, California 90048, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden åpnes, som drives av den behandlingsansvarlige og hvor en Myspace-komponent (Myspace-plugin) er integrert, vil nettleseren på den aktuelle personens informasjonsteknologiske system automatisk byttes til den respektive Myspace -komponenten fører til at en representasjon av den tilsvarende Myspace-komponenten lastes ned fra Myspace. Mer informasjon om Myspace er tilgjengelig på https://myspace.com. Som en del av denne tekniske prosessen mottar Myspace kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende.

Dersom vedkommende er logget inn på Myspace samtidig, hver gang vedkommende besøker nettsiden vår og under hele oppholdet på nettsiden vår, gjenkjenner Myspace hvilken spesifikk underside av nettsiden den aktuelle personen besøker. Denne informasjonen samles inn av Myspace-komponenten og tilordnes den respektive Myspace-kontoen til personen berørt av Myspace. Hvis den berørte personen klikker på en Myspace-knapp integrert på nettstedet vårt, tildeler Myspace denne informasjonen til den personlige Myspace-brukerkontoen til den berørte personen og lagrer disse personopplysningene.

Myspace mottar alltid informasjon via Myspace-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er innlogget på Myspace samtidig med å gå inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Myspace-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Myspace, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av Myspace-kontoen sin før de ringer opp nettsiden vår.

Personvernerklæringen publisert av Myspace, som er tilgjengelig på https://myspace.com/pages/privacy, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av Myspace.

19. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Pinterest

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra Pinterest Inc. på denne nettsiden. Pinterest er et såkalt sosialt nettverk. Et sosialt nettverk er en sosial møteplass som drives på Internett, et nettsamfunn som vanligvis gjør det mulig for brukere å kommunisere med hverandre og samhandle i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer eller gjør det mulig for internettsamfunnet å gi personlig eller bedriftsrelatert informasjon. Pinterest gjør det mulig for brukere av det sosiale nettverket blant annet å publisere bildesamlinger og enkeltbilder samt beskrivelser på virtuelle oppslagstavler (såkalt pinning), som igjen kan deles (såkalt repinning) eller kommenteres av andre brukere.

Pinterests driftsselskap er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden kalles opp, som drives av den behandlingsansvarlige og hvor en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) er integrert, vil nettleseren på personens informasjonsteknologisystem den aktuelle Pinterest-komponenten overføres automatisk til den respektive Pinterest-komponenten som fører til at en representasjon av den tilsvarende Pinterest-komponenten lastes ned fra Pinterest. Mer informasjon om Pinterest er tilgjengelig på https://pinterest.com/. Som en del av denne tekniske prosessen får Pinterest kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende.

Hvis den berørte personen er logget på Pinterest samtidig, gjenkjenner Pinterest ved hvert besøk på nettsiden vår av vedkommende og for hele varigheten av det respektive oppholdet på nettsiden vår, hvilken spesifikk underside av nettsiden den berørte personen besøker. Denne informasjonen samles inn av Pinterest-komponenten og tilordnes den respektive Pinterest-kontoen til den berørte personen av Pinterest. Hvis vedkommende aktiverer en Pinterest-knapp integrert på nettsiden vår, tildeler Pinterest denne informasjonen til den personlige Pinterest-brukerkontoen til vedkommende og lagrer disse personopplysningene.

Pinterest mottar alltid informasjon via Pinterest-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er logget inn på Pinterest samtidig som man går inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Pinterest-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Pinterest, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av Pinterest-kontoen sin før de ringer opp nettstedet vårt.

Personvernerklæringen publisert av Pinterest, som er tilgjengelig på https://about.pinterest.com/privacy-policy, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av Pinterest.

20. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Twitter

Kontrolleren har integrerte komponenter fra Twitter på denne nettsiden. Twitter er en flerspråklig, offentlig tilgjengelig mikrobloggtjeneste der brukere kan publisere og distribuere såkalte tweets, det vil si korte meldinger som er begrenset til 280 tegn. Disse korte meldingene er tilgjengelige for alle, inkludert personer som ikke er logget på Twitter. Tweetene vises også til de såkalte følgerne til den respektive brukeren. Følgere er andre Twitter-brukere som følger en brukers tweets. Twitter gjør det også mulig å adressere et bredt publikum via hashtags, lenker eller retweets.

Twitters driftsselskap er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden åpnes, som betjenes av den behandlingsansvarlige og hvor en Twitter-komponent (Twitter-knapp) er integrert, blir nettleseren på den aktuelle personens informasjonsteknologisystem automatisk aktivert av den respektive Twitter-komponenten fører til at en representasjon av den tilsvarende Twitter-komponenten lastes ned fra Twitter. Ytterligere informasjon om Twitter-knappene er tilgjengelig på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del av denne tekniske prosessen mottar Twitter informasjon om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende. Hensikten med å integrere Twitter-komponenten er å gjøre det mulig for brukerne våre å redistribuere innholdet på denne nettsiden, gjøre denne nettsiden kjent i den digitale verden og øke besøkstallene våre.

Hvis vedkommende er logget inn på Twitter samtidig, gjenkjenner Twitter hvilken spesifikk underside av nettsiden den berørte besøker ved hvert besøk på nettsiden av vedkommende og for hele varigheten av det respektive oppholdet på vår nettsted. Denne informasjonen samles inn av Twitter-komponenten og tilordnes den respektive Twitter-kontoen til den berørte personen av Twitter. Hvis den berørte personen klikker på en av Twitter-knappene som er integrert på nettstedet vårt, blir dataene og informasjonen som overføres med den, tilordnet den personlige Twitter-brukerkontoen til vedkommende og lagret og behandlet av Twitter.

Twitter mottar alltid informasjon via Twitter-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er logget inn på Twitter samtidig som han går inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på Twitter-komponenten eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til Twitter, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av Twitter-kontoen sin før de besøker nettstedet vårt.

De gjeldende databeskyttelsesbestemmelsene til Twitter kan finnes på https://twitter.com/privacy?lang=de.

21. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av YouTube

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra YouTube på denne nettsiden. YouTube er en Internett-videoportal som lar videoutgivere legge ut videoklipp gratis og andre brukere kan se, vurdere og kommentere dem gratis. YouTube tillater publisering av alle typer videoer, og det er grunnen til at komplette film- og TV-programmer, men også musikkvideoer, trailere eller videoer laget av brukerne selv kan nås via internettportalen.

YouTube drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en av de individuelle sidene på denne nettsiden åpnes, som drives av den behandlingsansvarlige og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integrert, blir nettleseren på den aktuelle personens informasjonsteknologisystem automatisk erstattet av den respektive YouTube-komponenten ber deg laste ned en representasjon av den tilsvarende YouTube-komponenten fra YouTube. Ytterligere informasjon om YouTube finner du på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av denne tekniske prosessen får YouTube og Google kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som besøkes av vedkommende.

Hvis vedkommende er logget inn på YouTube samtidig, gjenkjenner YouTube hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt vedkommende besøker ved å ringe opp en underside som inneholder en YouTube-video. Denne informasjonen samles inn av YouTube og Google og tilordnes den respektive YouTube-kontoen til den berørte personen.

YouTube og Google mottar alltid informasjon via YouTube-komponenten om at vedkommende har besøkt nettsiden vår dersom vedkommende er pålogget YouTube samtidig som han går inn på nettsiden vår; dette skjer uavhengig av om vedkommende klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis den registrerte ikke ønsker at denne informasjonen skal overføres til YouTube og Google, kan de forhindre overføringen ved å logge ut av YouTube-kontoen sin før de ringer opp nettstedet vårt.

Databeskyttelsesforskriften publisert av YouTube, som er tilgjengelig på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av YouTube og Google.

22. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Awin

Kontrolleren har integrerte komponenter fra Awin på denne nettsiden. Awin er et tysk affiliatenettverk som tilbyr affiliate markedsføring. Affiliate marketing er en internettstøttet distribusjonsform som gjør det mulig for kommersielle operatører av internettsider, såkalte merchants eller annonsører, å legge ut reklame, som vanligvis betales for via klikk eller salgsprovisjoner, på tredjeparts nettsteder, dvs. med salg. partnere som også er tilknyttede selskaper eller utgivere skal vises. Selgeren leverer et reklamemedium via affiliatenettverket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede midler for internettannonsering, som deretter integreres av en affiliate på sin egen nettside eller via andre kanaler, som søkeordannonsering eller e-post. skal annonseres.

Awin drives av Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Tyskland.

Awin plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Awins sporingsinformasjonskapsel lagrer ingen personopplysninger. Bare identifikasjonsnummeret til affiliaten, det vil si partneren som formidler den potensielle kunden, samt ordrenummeret til den besøkende på et nettsted og det klikkede reklamematerialet lagres. Formålet med å lagre disse dataene er å behandle provisjonsbetalinger mellom en selger og tilknyttede selskap, som behandles via tilknyttede nettverk, dvs. Awin.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling i nettleseren som brukes vil også hindre Awin i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den det gjelder. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av Awin slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Awins gjeldende databeskyttelsesforskrifter kan finnes på http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Belboon

Kontrolleren har integrerte Belboon-komponenter på denne nettsiden. Belboon er et tysk affiliatenettverk som tilbyr tilknyttet markedsføring. Affiliate marketing er en internettstøttet distribusjonsform som gjør det mulig for kommersielle operatører av internettsider, såkalte merchants eller annonsører, å legge ut reklame, som vanligvis betales for via klikk eller salgsprovisjoner, på tredjeparts nettsteder, dvs. med salg. partnere som også er tilknyttede selskaper eller utgivere skal vises. Selgeren leverer et reklamemedium via affiliatenettverket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede midler for internettannonsering, som deretter integreres av en affiliate på sin egen nettside eller via andre kanaler, som søkeordannonsering eller e-post. skal annonseres.

Driftsselskapet til Adcell er belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Belboon legger en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Belboon-sporingsinformasjonskapselen lagrer ingen personopplysninger. Bare identifikasjonsnummeret til affiliaten, det vil si partneren som formidler den potensielle kunden, samt ordrenummeret til den besøkende på et nettsted og det klikkede reklamematerialet lagres. Formålet med å lagre disse dataene er å behandle provisjonsbetalinger mellom en selger og tilknyttede selskap, som behandles via tilknyttede nettverk, dvs. Belboon.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre Belboon i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av Belboon, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Belboons gjeldende databeskyttelsesbestemmelser kan finnes på https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

24. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av TradeTracker

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra TradeTracker på denne nettsiden. TradeTracker er et tilknyttet nettverk som tilbyr affiliate markedsføring. Affiliate marketing er en internettbasert distribusjonsform som tillater kommersielle operatører av internettsider, såkalte. Selgere eller annonsører, gjør det mulig for annonsering, som for det meste betales via klikk- eller salgsprovisjoner, å vises på tredjepartsnettsteder, det vil si hos salgspartnere som også kalles tilknyttede selskaper eller utgivere. Selgeren leverer et reklamemedium via affiliatenettverket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede midler for internettannonsering, som deretter integreres av en affiliate på sin egen nettside eller via andre kanaler, som søkeordannonsering eller e-post -Markedsføring, annonsert.

TradeTracker drives av TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Tyskland.

TradeTracker legger en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. TradeTracker-sporingsinformasjonskapselen lagrer ingen personopplysninger. Bare identifikasjonsnummeret til affiliaten, det vil si partneren som formidler den potensielle kunden, samt ordrenummeret til den besøkende på et nettsted og det klikkede annonsematerialet lagres. Formålet med å lagre disse dataene er å behandle provisjonsbetalinger mellom en selger og tilknyttede selskap, som behandles via tilknyttede nettverk, dvs. TradeTracker.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre TradeTracker i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av TradeTracker, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

TradeTrackers gjeldende databeskyttelsesforskrifter finner du på https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

25. Databeskyttelsesbestemmelser om bruk og bruk av Tradedoubler

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra Tradedoubler på denne nettsiden. Tradedoubler er et tysk affiliatenettverk som tilbyr affiliate markedsføring. Affiliate marketing er en internettstøttet salgsform som gjør det mulig for kommersielle operatører av internettsider, såkalte merchants eller annonsører, å annonsere, som vanligvis betales via klikk- eller salgsprovisjoner, på tredjeparts nettsteder, dvs. hos salgspartnere. som også er tilknyttede selskaper eller utgivere skal vises. Selgeren leverer et reklamemedium via affiliatenettverket, dvs. et reklamebanner eller andre egnede midler for internettannonsering, som deretter integreres av en affiliate på sin egen nettside eller via andre kanaler, som søkeordannonsering eller e-post -Markedsføring, annonsert.

Tradedoubler drives av Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 München, Tyskland.

Tradedoubler legger en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hva informasjonskapsler er har allerede blitt forklart ovenfor. Tradedoublers sporingsinformasjonskapsel lagrer ingen personopplysninger. Bare identifikasjonsnummeret til affiliaten, det vil si partneren som formidler den potensielle kunden, samt ordrenummeret til den besøkende på et nettsted og det klikkede annonsematerialet lagres. Formålet med å lagre disse dataene er å behandle provisjonsbetalinger mellom en selger og tilknyttede selskap, som behandles via tilknyttede nettverk, dvs. Tradedoubler.

Vedkommende kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler på nettstedet vårt, som allerede vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes og dermed permanent motsette seg innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes vil også hindre Tradedoubler i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan informasjonskapsler som allerede er satt av Tradedoubler, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Tradedoublers gjeldende databeskyttelsesforskrifter finnes på http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzpolitik/.

26. Betalingsmåte: Databeskyttelsesbestemmelser for Klarna som betalingsmåte

Kontrolleren har integrerte Klarna-komponenter på denne nettsiden. Klarna er en nettbasert betalingstjenesteleverandør som muliggjør kjøp på konto eller fleksible avdrag. Klarna tilbyr også andre tjenester, som kjøperbeskyttelse eller en identitets- og kredittsjekk.

Klarna drives av Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

Dersom vedkommende velger enten "kjøp på konto" eller "leiekjøp" som betalingsalternativ under bestillingsprosessen i vår nettbutikk, vil dataene til vedkommende automatisk bli overført til Klarna. Ved å velge ett av disse betalingsalternativene, samtykker vedkommende til overføring av personopplysninger som kreves for å behandle faktura- eller delbetalingskjøpet eller for å kontrollere identitet og kredittverdighet.

Personopplysningene som overføres til Klarna er vanligvis fornavn, etternavn, adresse, fødselsdato, kjønn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og andre data som er nødvendige for å behandle et faktura- eller delbetalingskjøp. Personopplysninger knyttet til den respektive bestillingen er også nødvendig for å behandle kjøpekontrakten. Spesielt kan det være gjensidig utveksling av betalingsinformasjon, som bankdetaljer, kortnummer, utløpsdato og CVC-kode, antall varer, varenummer, data om varer og tjenester, priser og avgifter, informasjon om tidligere kjøpsatferd eller annen informasjon om vedkommendes økonomiske situasjon.

Overføringen av dataene er spesielt ment for identitetsverifisering, betalingsadministrasjon og svindelforebygging. Behandlingsansvarlig vil overføre personopplysninger til Klarna spesielt dersom det foreligger en berettiget interesse i overføringen. Personopplysningene som utveksles mellom Klarna og behandlingsansvarlig overføres av Klarna til kredittbyråer. Hensikten med denne overføringen er å sjekke din identitet og kredittverdighet.

Klarna videreformidler også personopplysningene til tilknyttede selskaper (Klarna Group) og tjenesteleverandører eller underleverandører, i den grad dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene eller dataene skal behandles på vegne.

For å ta stilling til etablering, implementering eller avslutning av et kontraktsforhold, samler og bruker Klarna data og informasjon om tidligere betalingsatferd til den berørte personen samt sannsynlighetsverdier for deres adferd i fremtiden (såkalt scoring). Beregningen av poengsummen utføres på grunnlag av vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske prosedyrer.

Den registrerte har når som helst mulighet til å tilbakekalle sitt samtykke til håndtering av personopplysninger fra Klarna. En tilbakekalling påvirker ikke personopplysninger som må behandles, brukes eller overføres for (kontraktsmessig) betalingsbehandling.

Klarnas gjeldende databeskyttelsesforskrifter finner du på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

27. Betalingsmåte: databeskyttelsesbestemmelser for PayPal som betalingsmetode

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter fra PayPal på denne nettsiden. PayPal er en nettbasert betalingstjenesteleverandør. Betalinger behandles via såkalte PayPal-kontoer, som er virtuelle private eller bedriftskontoer. PayPal tilbyr også muligheten til å behandle virtuelle betalinger med kredittkort hvis en bruker ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-postadresse, og det er derfor det ikke er noe klassisk kontonummer. PayPal gjør det mulig å igangsette nettbetalinger til tredjeparter eller å motta betalinger. PayPal fungerer også som en tillitsmann og tilbyr tjenester for kjøperbeskyttelse.

Det europeiske driftsselskapet til PayPal er PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den aktuelle personen velger "PayPal" som betalingsalternativ i vår nettbutikk under bestillingsprosessen, vil dataene til den aktuelle personen automatisk overføres til PayPal. Ved å velge dette betalingsalternativet, samtykker vedkommende til overføring av personopplysninger som kreves for betalingsbehandling.

Personopplysningene som overføres til PayPal er vanligvis fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Personopplysninger knyttet til den respektive bestillingen er også nødvendig for å behandle kjøpekontrakten.

Formålet med å overføre dataene er å behandle betalinger og forhindre svindel. Behandlingsansvarlig vil overføre personopplysninger til PayPal, spesielt hvis det er en legitim interesse i overføringen. Personopplysningene som utveksles mellom PayPal og den som er ansvarlig for behandlingen, kan overføres av PayPal til kredittbyråer. Hensikten med denne overføringen er å sjekke din identitet og kredittverdighet.

PayPal kan videreformidle personopplysningene til tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører eller underleverandører, i den grad dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene eller dataene skal behandles på vegne av selskapet.

Vedkommende har til enhver tid muligheten til å tilbakekalle sitt samtykke til håndtering av personopplysninger overfor PayPal. En tilbakekalling påvirker ikke personopplysninger som må behandles, brukes eller overføres for (kontraktsmessig) betalingsbehandling.

PayPals gjeldende databeskyttelsesforskrifter finner du på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

28. Betalingsmåte: databeskyttelsesbestemmelser for umiddelbar overføring som betalingsmetode

Behandlingsansvarlig har integrerte komponenter av Sofortüberweisung på denne nettsiden. Sofortüberweisung er en betalingstjeneste som muliggjør kontantløs betaling for produkter og tjenester på Internett. Sofortüberweisung er en teknisk prosess der nettforhandleren umiddelbart mottar en betalingsbekreftelse. Dette gjør at en forhandler kan levere varer, tjenester eller nedlastinger til kunden umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn.

Driftsselskapet til Sofortüberweisung er SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Tyskland.

Hvis den aktuelle personen velger "Sofortüberweisung" som betalingsalternativ under bestillingsprosessen i vår nettbutikk, vil dataene til den aktuelle personen automatisk overføres til Sofortüberweisung. Ved å velge dette betalingsalternativet, samtykker vedkommende til overføring av personopplysninger som kreves for betalingsbehandling.

Ved behandling av kjøpet via Sofortüberweisung overfører kjøper PIN og TAN til Sofort GmbH. Sofortüberweisung utfører deretter en overføring til nettforhandleren etter en teknisk sjekk av kontosaldoen og innhenting av ytterligere data for å sjekke kontodekningen. Nettforhandleren får da automatisk beskjed om at den økonomiske transaksjonen er utført.

Personopplysningene som utveksles med Sofortüberweisung er fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data som er nødvendige for betalingsbehandling. Formålet med å overføre dataene er å behandle betalinger og forhindre svindel. Den behandlingsansvarlige vil overføre andre personopplysninger til Sofortüberweisung selv om det er en legitim interesse i overføringen. Personopplysningene som utveksles mellom Sofortüberweisung og den behandlingsansvarlige kan overføres til kredittbyråer av Sofortüberweisung. Hensikten med denne overføringen er å sjekke din identitet og kredittverdighet.

Sofortüberweisung kan videreformidle personopplysningene til tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører eller underleverandører, i den grad dette er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelsene eller dataene skal behandles på vegne av kunden.

Vedkommende har til enhver tid muligheten til å tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger mot Sofortüberweisung. En tilbakekalling påvirker ikke personopplysninger som må behandles, brukes eller overføres for (kontraktsmessig) betalingsbehandling.

De gjeldende databeskyttelsesbestemmelsene til Sofortüberweisung finner du på https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

29. Rettslig grunnlag for behandling

Artikkel 6 I lit a GDPR tjener vårt selskap som det juridiske grunnlaget for behandlingsoperasjoner som vi innhenter samtykke til for et bestemt behandlingsformål. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part i, slik tilfellet for eksempel er med behandlingsoperasjoner som er nødvendige for levering av varer eller yting av andre tjenester eller vederlag, behandlingen er basert på artikkel 6 I lit b GDPR. Det samme gjelder slike behandlingsoperasjoner som kreves for å gjennomføre prekontraktuelle tiltak, for eksempel ved henvendelser om våre produkter eller tjenester. Hvis selskapet vårt er underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel for å oppfylle skatteforpliktelser, er behandlingen basert på artikkel 6 I litra c GDPR. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende til vårt selskap ble skadet og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte videreformidles til en lege, sykehus eller annen tredjepart. Da vil behandlingen være basert på Art. 6 I lit d GDPR. Til syvende og sist kan behandlingsoperasjoner være basert på artikkel 6 I litra f GDPR. Behandlingsoperasjoner som ikke dekkes av noen av de nevnte rettslige grunnlagene er basert på dette rettsgrunnlaget dersom behandlingen er nødvendig for å ivareta en legitim interesse til vårt selskap eller en tredjepart, forutsatt at interessene, grunnleggende rettigheter og friheter til den berørte personen ikke seire. Vi har spesielt lov til å utføre slike behandlingsoperasjoner fordi de er spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. I denne forbindelse mente han at det kunne antas en berettiget interesse dersom vedkommende er kunde hos den ansvarlige (punkt 47 punkt 2 GDPR).

30. Berettigede interesser i behandlingen som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 I lit.f GDPR, er vår legitime interesse gjennomføringen av våre forretningsaktiviteter til fordel for alle våre ansatte og våre aksjonærer.

31. Varighet personopplysningene vil bli lagret i

Kriteriet for varigheten av lagringen av personopplysninger er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter at perioden er utløpt, slettes de relevante dataene rutinemessig, forutsatt at det ikke lenger er nødvendig for å oppfylle eller igangsette en kontrakt.

32. Juridiske eller kontraktsmessige bestemmelser for levering av personopplysninger; Nødvendighet for inngåelse av kontrakten; Den registrertes plikt til å oppgi personopplysningene; mulige konsekvenser av manglende levering

Vi forklarer deg at utlevering av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteregler) eller også kan følge av avtalebestemmelser (f.eks. informasjon om avtalepartner). For å inngå en kontrakt kan det noen ganger være nødvendig for en registrert person å gi oss personopplysninger som vi senere må behandle. For eksempel er den registrerte forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet vårt inngår en kontrakt med dem. Unnlatelse av å oppgi personopplysninger vil bety at kontrakten ikke kan inngås med vedkommende. Før vedkommende gir personopplysninger, må vedkommende kontakte en av våre ansatte. Vår medarbeider forklarer den berørte fra sak til sak om utleveringen av personopplysningene er påkrevd i lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er plikt til å gi personopplysningene og hva konsekvenser unnlatelsen av å gi personopplysningene ville få.

33. Eksistensen av automatiserte beslutninger

Som ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæringen ble opprettet av databeskyttelseserklæringsgeneratoren til DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som Ekstern databeskyttelsesansvarlig Swabia er aktiv i samarbeid med Databeskyttelsesadvokater ved advokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater opprettet.

34. Kontakt oss

Når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjemaet, e-post, telefon eller via sosiale medier), brukes informasjonen oppgitt av brukeren til å behandle og behandle kontaktforespørselen i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit. b. (i sammenheng med kontraktsmessige / pre-kontraktuelle forhold), Art. 6 Paragraf 1 lit. f. (andre henvendelser) GDPR behandlet blir lagret.

Vi sletter henvendelsene hvis de ikke lenger er nødvendige. Vi gjennomgår kravet annethvert år; De lovpålagte arkiveringspliktene gjelder også.

35. Hosting og sending av e-post

Hostingtjenestene vi bruker tjener til å tilby følgende tjenester: Infrastruktur- og plattformtjenester, datakapasitet, lagringsplass og databasetjenester, e-postutsendelse, sikkerhetstjenester og teknisk vedlikeholdstjenester som vi bruker for å drive dette netttilbudet.

Vi eller vår vertsleverandør behandler lagerdata, kontaktdata, innholdsdata, kontraktsdata, bruksdata, meta- og kommunikasjonsdata fra kunder, interesserte parter og besøkende til dette netttilbudet på grunnlag av våre legitime interesser i en effektiv og sikker levering av dette netttilbudet i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit.f GDPR sammen med artikkel 28 GDPR (inngåelse av en ordrebehandlingskontrakt).

36. Innsamling av tilgangsdata og loggfiler

Vi, eller vår hostingleverandør, samler inn data om hver tilgang til serveren som denne tjenesten er plassert på (såkalte serverloggfiler) på grunnlag av våre legitime interesser i henhold til Art.6 Paragraf 1 lit. Tilgangsdataene inkluderer navnet på nettstedet som ble åpnet, fil, dato og klokkeslett for tilgang, mengde overførte data, melding om vellykket tilgang, nettlesertype og versjon, brukerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøkte siden), IP-adresse og den anmodende leverandøren.

Av sikkerhetsgrunner (f.eks. for å etterforske misbruk eller svindel), lagres loggfilinformasjon i maksimalt 7 dager og slettes deretter. Data, hvis videre lagring er nødvendig for bevisformål, er utelukket fra sletting inntil den respektive hendelsen er endelig avklart.

37. Online tilstedeværelse i sosiale medier

Vi opprettholder en online tilstedeværelse innenfor sosiale nettverk og plattformer for å kunne kommunisere med kunder, interesserte parter og brukere som er aktive der og informere dem om våre tjenester.

Vi vil påpeke at brukerdata kan behandles utenfor EU. Dette kan medføre risiko for brukeren fordi for eksempel håndhevingen av brukernes rettigheter vil kunne vanskeliggjøres. Når det gjelder amerikanske leverandører som er sertifisert under Privacy Shield, vil vi påpeke at de forplikter seg til å overholde EUs databeskyttelsesstandarder.

Videre behandles brukerdata vanligvis for markedsundersøkelser og reklameformål. For eksempel kan bruksprofiler opprettes ut fra brukeradferd og brukerens interesser som følge av dette. Bruksprofilene kan igjen brukes til for eksempel å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som antagelig samsvarer med brukernes interesser. Til disse formål lagres vanligvis informasjonskapsler på brukernes datamaskiner, hvor bruksatferden og brukernes interesser er lagret. Videre kan data lagres i bruksprofilene uavhengig av enhetene som brukes av brukerne (spesielt hvis brukerne er medlemmer av de respektive plattformene og er logget inn på dem).

Behandlingen av brukernes personopplysninger er basert på våre legitime interesser i å effektivt informere brukere og kommunisere med brukere i samsvar med Art 6 Paragraf 1 lit. Hvis brukerne blir bedt om samtykke til databehandlingen av de respektive leverandørene (dvs. erklære sitt samtykke, f.eks. ved å krysse av i en avkrysningsboks eller bekrefte en knapp), er det rettslige grunnlaget for behandlingen art. 6 paragraf 1 lit. a. , Art. 7 GDPR.

For en detaljert beskrivelse av den respektive behandlingen og mulighetene for innsigelse (opt-out), viser vi til informasjonen gitt av leverandørene som er lenket nedenfor.

Også ved forespørsler om informasjon og hevdelse av brukerrettigheter gjør vi oppmerksom på at disse mest effektivt kan gjøres gjeldende hos tilbyderne. Det er kun leverandørene som har tilgang til dataene til brukerne og kan iverksette passende tiltak og gi informasjon direkte. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte oss.

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland) - Retningslinjer for personvern: https://www.facebook.com/about/privacy/, Velg bort: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Retningslinjer for personvern:https://policies.google.com/privacy, Velg bort: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Retningslinjer for personvern / bortvalg: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Retningslinjer for personvern: https://twitter.com/de/privacy, Velg bort: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Retningslinjer for personvern / Avmelding: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Retningslinjer for personvern https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Velg bort: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland) - Databeskyttelseserklæring / fravalg: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

38. Integrasjon av tjenester og innhold fra tredjeparter

Vi bruker innhold eller tjenestetilbud fra tredjepartsleverandører innenfor vårt netttilbud på grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt netttilbud i henhold til Art. 6 Para. 1 lit. Integrer tjenester som videoer eller fonter (heretter jevnt referert til som "innhold").

Dette forutsetter alltid at tredjepartsleverandørene av dette innholdet oppfatter IP-adressen til brukerne, siden de ikke ville kunne sende innholdet til nettleseren sin uten IP-adressen. IP-adressen kreves derfor for å vise dette innholdet. Vi bestreber oss på kun å bruke innhold hvis respektive leverandører kun bruker IP-adressen til å levere innholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruke såkalte pixel tags (usynlig grafikk, også kjent som "web beacons") for statistiske eller markedsføringsformål. "Pikseltaggene" kan brukes til å evaluere informasjon som besøkstrafikk på sidene på denne nettsiden. Den pseudonyme informasjonen kan også lagres i informasjonskapsler på brukerens enhet og inneholde blant annet teknisk informasjon om nettleser og operativsystem, henvisningsnettsteder, besøkstid og annen informasjon om bruken av vårt netttilbud, samt være lenket til slik informasjon fra andre kilder.

YouTube

Vi bygger inn videoene fra «YouTube»-plattformen levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Data beskyttelse: https://www.google.com/policies/privacy/, Velg bort: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Vi inkorporerer funksjonen for å gjenkjenne roboter, for eksempel når du legger inn nettskjemaer ("ReCaptcha") levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Data beskyttelse: https://www.google.com/policies/privacy/, Velg bort: https://adssettings.google.com/authenticated.

Bruk av sosiale plugins for Facebook

På grunnlag av våre legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimalisering og økonomisk drift av vårt netttilbud i henhold til Art. 6 Paragraf 1 lit. drevet av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland ("Facebook").
Dette kan for eksempel inkludere innhold som bilder, videoer eller tekster og knapper som brukere kan dele innhold fra dette netttilbudet med innenfor Facebook. Listen og utseendet til Facebooks sosiale plugins kan sees her:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for at den vil overholde europeisk databeskyttelseslov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Når en bruker kaller opp en funksjon av dette netttilbudet som inneholder en slik plugin, oppretter enheten hans en direkte forbindelse med Facebook-serverne. Innholdet i plugin-modulen overføres direkte fra Facebook til brukerens enhet, som integrerer det i netttilbudet. Ved å gjøre dette kan brukerprofiler opprettes fra de behandlede dataene. Vi har derfor ingen innflytelse på mengden data som Facebook samler inn ved hjelp av denne plug-in og informerer derfor brukerne i henhold til vårt kunnskapsnivå.

Ved å integrere pluginene mottar Facebook informasjonen om at en bruker har kalt opp den tilsvarende siden i netttilbudet. Hvis brukeren er logget inn på Facebook, kan Facebook tilordne besøket til sin Facebook-konto. Når brukere samhandler med pluginene, for eksempel ved å trykke på Like-knappen eller kommentere, sendes den relevante informasjonen direkte fra enheten din til Facebook og lagres der. Hvis en bruker ikke er medlem av Facebook, er det fortsatt mulighet for at Facebook finner ut IP-adressen hans og lagrer den. Ifølge Facebook lagres kun en anonymisert IP-adresse i Tyskland.

Formålet med og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene av Facebook, samt de relaterte rettighetene og innstillingsalternativene for å beskytte personvernet til brukerne finnes i Facebooks databeskyttelsesinformasjon:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis en bruker er et Facebook-medlem og ikke ønsker at Facebook skal samle inn data om ham via dette netttilbudet og knytte det til hans medlemsdata som er lagret på Facebook, må han logge ut av Facebook før han bruker vårt netttilbud og slette informasjonskapslene sine. Ytterligere innstillinger og motsetninger til bruk av data til reklameformål er mulig i Facebook-profilinnstillingene:https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanske sidenhttp://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidenhttp://www.youronlinechoices.com/. Innstillingene er plattformuavhengige, det vil si at de brukes for alle enheter som stasjonære datamaskiner eller mobile enheter.

Twitter

Funksjoner og innhold i Twitter-tjenesten, som tilbys av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, kan integreres i vårt netttilbud. Dette kan for eksempel inkludere innhold som bilder, videoer eller tekster og knapper som brukere kan dele innhold fra dette netttilbudet med på Twitter.
Hvis brukerne er medlemmer av Twitter-plattformen, kan Twitter tildele det ovennevnte innholdet og funksjonene til profilene til brukerne der. Twitter er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og gir dermed en garanti for at den vil overholde europeisk databeskyttelseslov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Data beskyttelse: https://twitter.com/de/privacy, Velg bort: https://twitter.com/personalization.

Google+

Funksjoner og innhold på Google+-plattformen, som tilbys av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), kan integreres i vårt netttilbud. Dette kan for eksempel inkludere innhold som bilder, videoer eller tekster og knapper som brukere kan dele innhold fra dette netttilbudet med i Google. Hvis brukerne er medlemmer av Google+-plattformen, kan Google tildele det ovennevnte innholdet og funksjonene til profilene til brukerne der.

Google er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for at den vil overholde europeisk databeskyttelseslov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). For mer informasjon om Googles bruk av data, innstillings- og innsigelsesalternativer, se Googles databeskyttelseserklæring (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i innstillingene for visning av annonser fra Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Laget med Datenschutz-Generator.de av RA Dr. Thomas Schwenke


Aksepterer

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne tilby deg en best mulig brukeropplevelse.

Hvis du fortsetter å bruke denne siden, vil vi anta at du er fornøyd med den. Her kan du finne ut alt om databeskyttelse